NOTULEN

 

Verslag van de bijeenkomst ten huize van Arie Goedhart op woensdag  17 oktober 2018.

 

Aanwezig: Roelof Koobs; Sophie Mellema; Henk van den Breemen; Meinto Post; Marjolijn van Ginkel; Zjkln; Janneke Wiersma; Arie Goedhart; Andries Middelbos (komt wat later binnen maar heeft het in ieder geval gered); Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Bernd van der Haar (probeert wanhopig zijn hoofd boven water te houden ); Hugo Galama; Gert Veldman; Judith Schmidt; Myrte van Dijk; Theun Krikke; Kees van Rijen; Ben Kersaan; Femke-Anne Kaldenberg (heeft het, jammer genoeg, net niet gered); Ivo Winnubst (Heeft twee operaties achter de rug, is weer thuis maar zo slap als een vaatdoek; hoopt gauw weer acte de presence te geven ).

 

Afwezig zonder kennisgeving: Roy Greve.

 

Arie leidt, deze avond, de gesprekken want we zijn bij hem thuis te gast.

Als we langzamerhand binnen druppelen, moeten we toch even wennen; we missen het welkomsgeblaf van de hond. Na 14 jaar trouwe dienst heeft hij de pijp aan Maarten gegeven d.w.z. de ouderdom heeft hem ingehaald en Arie en Goke waren gedwongen om hem een spuitje te laten geven. Misschien een gek gevoel maar je mist zo’n beest wel.

Terug naar de werkelijkheid; Arie leidt de avond en kwijt zich uitstekend van zijn taak als spreekstalmeester. Hij maakt van de gelegenheid gebruik door alle aanwezigen te voorzien van een kaartje waarop men zijn of haar gegevens in kan vullen ten einde zich in te schrijven voor de voorverkoop van het tweede boek van Arie dat, met name, de Noord-Nederlandse cultuur zal verrijken. In dit boek zijn de 53 (!) hunebedden in Noord-Nederland opgenomen die allen zijn vereeuwigd door Arie’s pen. In samenwerking met het Hunebedcentrum uit Borger  is dit werk tot stand gekomen en nooit eerder is het voorgekomen dat alle hunebedden in Nederland tezamen in een boek zijn vereeuwigd en ook is het nog nooit gebeurd dat alle 53 pentekeningen die Arie gemaakt heeft, gekocht zijn door een museum, nl. het Hunebedcentrum te Borger (die zoeken hiervoor nog een sponsor, dus, liefhebbers, sla je slag !).

Het boek met daarin de konterfeitsels van Arie zal in januari aangeboden worden aan de gedeputeerde die namens de Provinciale Staten van Drenthe “cultuur” in zijn portefeuille heeft maar  van die gebeurtenis krijgen we nog een uitnodiging die Wim zal verspreiden onder de leden.

Het volgende punt is Veendam.

Wim vertelt in het kort de wel en wee-geschiedenis van Ivo en geeft daarbij door, namens Ivo,  dat deze het wel ziet zitten wat betreft de kaartjes en het afleveren van zijn werken in Veendam; het suppoosten laat hij, begrijpelijk, aan zich voorbijgaan. Alle gegevens die we nodig hebben waar het de groepsexpositie in Veendam betreft, zijn bekend bij iedere deelnemer. Rest ons het rooster voor het suppoosten nog; dat ziet er zo uit: iedere suppoost dient er zaterdags om 12.30 uur aanwezig te zijn op het adres, Promenade 25,  9641  AE  Veendam.

1. 24 november   -   Myrte van Dijk  (is er om 12.30 uur; om 16.30 uur zijn alle deelnemers uitgenodigd voor een hapje en een drankje)

2. 1 december     -    Sophie Mellema

3. 8 december     -    Roelof Koobs en  Arie Goedhart

4. 15 december  -     Judith Schmidt

5. 22 december  -     Andries Middelbos en Wim Blom

6. 29 december  -     Arie Goedhart en Wim Blom

7. 5 januari   -    Sophie Mellema

8. 12 januari -    Theun Krikke

9. 19 januari -    Marjolijn van Ginkel; na 17.00 uur haalt iedere deelnemer zijn of haar werk weer op.

Tot zover Veendam; de deelnemers zien elkaar weer op 17 november wanneer zij hun materiaal brengen.

Medisch Centrum Zuidwolde (MCZ).

Henk ziet zijn contactpersoon, ene Tineke, aanstaande vrijdagmiddag want dan heeft zij dienst achter de balie. Dan komt hij meer te weten; wat wordt er door hun aan publiciteit gedaan (De Groene Post ?). Vanaf april kunnen we daar terecht. Vraag voor ons blijft: willen we daar wel hangen of niet ? Afgesproken wordt dat een ieder die daar wil exposeren, telefonisch of per mail even contact opneemt met Henk die belooft de volgende bijeenkomst meer te kunnen vertellen.

Lemferdingen.

Zjkln heeft ontdekt wie haar contactpersoon is, Aagtke Smid; zij heeft een mail gestuurd maar nog geen reactie ontvangen.

Zjkln heeft aan maar liefst drie Kunstroutes meegedaan. Zij vertelt uitgebreid over de Kunstroute van Nieuw-Amsterdam die uitstekend georganiseerd was en haar heel goed is bevallen. Zij verkoopt tijdens die routes weinig tot niets maar houdt er wel goede gesprekken en leuke contacten aan over. Bijvoorbeeld aan het project “Zonnewende”, waar zij vol enthousiasme over vertelt en waar zij, tijdens de Kunstroute van het BCD (Beeldend Collectief Drenthe), een aardige uitnodiging aan over gehouden heeft om eens met haar landschapskunst te exposeren in de loop van 2019 bij museum “De Wemme”, in Zuidwolde.  Ook neemt ze deel aan een groepsexpositie in Roden bij galerie K-38 en zij zal zorgen dat publicatie hierover, via Wim, bij de andere leden van SDK terecht komt.

Meinto heeft een gesprek gehad met Erik Knegt uit Emmen die een galerie exploiteert op de plaats van de oude dierentuin, genaamd Mix Art. We kunnen daar waarschijnlijk als groep terecht. Er is ruimte voor 30 tot 40 schilderijen (afhankelijk van de grootte) en 6 tot 10 beeldopstellingen zijn mogelijk. De ruimte en verlichting zijn uitstekend en sokkels zijn aanwezig. De provisie bedraagt slechts 20 % maar, wat dit overschaduwt is dat er vooraf een eigen bijdrage verwacht wordt; hoeveel, is afhankelijk van het aantal deelnemers. Meinto kan hier niet exact iets over zeggen maar verdere gesprekken volgen nog, dus ook meer informatie. Hij heeft een positieve indruk gekregen van Erik Knegt en kan ons op de volgende bijeenkomst meer vertellen. De verhouding tussen hanggeld en provisie zorgt voor heel wat discussie; bij de meesten van ons heeft een hogere provisie de voorkeur boven de combinatie hanggeld en provisie omdat je soms het idee krijgt dat er d.m.v. het hanggeld voor een dekking gezorgd wordt voor de vaste lasten van de ondernemer c.q. galeriehouder. De kosten vooraf en de provisie bij de expositie in Veendam is een ander verhaal; de opzet is non-profit en bovendien is de provisie zo laag (10%) dat een kleine bijdrage in de kosten van iedere deelnemer geen overbodige luxe is. Daar komt nog bij dat de publiciteit van de kant van de dames uitstekend is te noemen en worden wij, als deelnemers, ook nog eens als koningen verwend.

Tijdens de rondvraag vertelt Sophie geanimeerd over de Kunstroute in Gelsenaar en Geesteren bij Diepenheim, onder Zwolle, “woord verbeeld en beeld verwoord”, een geslaagde combinatie van beelden en gedichten.

Tenslotte, en dat is de laatste zakelijke opmerking, ruilt Marjolijn haar rol als gastmens op 19 december met die van Henk op 21 november. Dus: volgende bijeenkomst in Emmen bij Marjolijn op 21 november en de vergadering op woensdag 19 december vindt plaats bij Henk van den Breemen in Zuidwolde.

 

Hiermee eindigt het serieuze deel van de avond, al zijn de gesprekken die er nu volgen wel degelijk serieus te noemen, ik bedoel, het zakelijke gedeelte en verleggen wij de focus op andere onderwerpen die ons wellicht meer interesseren.  Zoals daar zijn, de werken van Arie die door een ieder bewonderd worden en de heerlijkheden, uitgestald op de tafel in de keuken, die ruimschoots de aandacht krijgen en zo spoedt een geslaagde avond zich ten einde.

 

En toch mis ik het: als we weggaan is het stil en blaft er geen hond ……

 

 

Wim Blom    SDK     Hoogeveen

 

 

----------------------

Verslag van de bijeenkomst ten huize van Wim Blom op woensdag 19 september 2018.

 

Aanwezig: Zjkln; Roelof Koobs; Henk van den Breemen; Janneke Wiersma; Andries Middelbos; Marjolijn van Ginkel; Gert Veldman (fijn dat-ie er weer bij  is ); Sophie Mellema; Arie Goedhart; Meinto Post; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Judith Schmidt; Kees van Rijen; Theun Krikke; Bernd van der Haar; Ivo Winnubst (“Kop d’r veur, Ivo !”); Hugo Galama; Myrte van Dijk; Roy Greve; Femke-Anne kaldenberg; Ben Kersaan.

 

Wat een fantastisch begin van dit nieuwe seizoen; iedereen heeft gemeld of hij cq. zij wel aanwezig is, deze avond, of niet ! Grandioos ! Dit moeten we vasthouden (“zei hij, optimistisch”).

Andries zit voor en leidt de gesprekken; normaal gesproken zou Wim dit doen omdat wij afgesproken hebben dat degene die voor een bijeenkomst de gastheer of -vrouw is ook deze avond leidt maar aangezien Wim ook notities moet maken ten dienste van de notulen, is door Wim en Andries besloten dat de laatste als gespreksleider zal optreden deze keer; dit is in dit geval wel zo logisch daar Andries zich ook profileert als voorzitter van onze club.

Hij heeft blijkbaar veel waardering voor wat we doen en zijn  want hij opent met de woorden “Beste mensen ….” en geeft, na een ieder welkom te hebben geheten, meteen het woord aan Wim die vertelt van zijn laatste contact met Ivo en zijn situatie. Ivo participeert wel in Veendam maar heeft, voorlopig, zijn activiteiten op een laag pitje gezet. Zo zal hij wel mee exposeren in de provincie Groningen maar laat hij het suppoosten aan hem voorbij gaan.

Over Veendam gesproken, laten we dit onderwerp eerst maar even afwerken.

Deelnemers aan deze kunstmanifestatie zijn: 1. Ivo Winnubst (of hij zijn werken zelf brengt en haalt  of dit laat doen door een van de anderen, is nog niet bekend maar Wim zal er naar informeren); 2. Arie Goedhart; 3. Marjolijn van Ginkel; 4. Roelof Koobs; 5. Andries Middelbos; 6. Sophie Mellema; 7. Meinto Post; 8. Judith Schmidt; 9. Theun Krikke; 10. Myrte van Dijk (of zij meedoet is nog niet 100 % zeker); 11. Wim Blom.

Het brengen van de werken zal moeten gebeuren op zaterdag 17 november van 12.30 uur tot 17.00 uur en de 23e is de eerste expositiedag. Ophalen (van de niet verkocht kunstwerken) zal moeten geschieden op zaterdag 19 januari direct na 17.00 uur. Op de overige zaterdagen, daartussen, zullen steeds 2 mensen van ons moeten suppoosten van 12.30 uur tot  17.00 uur; de vraag wordt door de vergadering gesteld of dit ook met 1 persoon kan, want hiermee voorkom je dat mensen 2 keer moeten rijden ( we rijden al drie keer: 1. Brengen, 2. Halen en 3. Surveilleren ….). Wim zal telefonisch contact leggen en dit voorstellen; de uitkomst wordt per email gemeld en dan wordt tevens verteld wat de deadline is voor het storten van de geldelijke bijdrage te weten €  50,--  (2 x €  25,--). Er kan dus nog geen rooster gemaakt worden over wie, wanneer moet suppoosten omdat eerst bekend moet worden of de aanwezigheid van 1 persoon, van onze kant, voldoende is.

Ivo heeft toegezegd kaartjes te zullen maken die onder de schilderijen worden aangebracht; hij heeft, doordat hij op het punt staat geopereerd te worden,  de gegevens daarvoor zo snel mogelijk nodig (naam  van de kunstena(a)r(es); titel kunstwerk; techniek; prijs); het liefst in de loop van de volgende week. Aangeraden wordt om aan de achterzijde van ieder kunstwerk een briefje te plakken met daarop dezelfde gegevens als die naar Ivo gestuurd zijn (dan weten de dames in Veendam bij het inrichten welk kaartje van Ivo bij welk werkstuk hoort).

Tot zover Veendam; als ik iets vergeten heb, wordt ik door jullie wel op de vingers getikt.

Over roosters gesproken, er moet een vergaderrooster gemaakt worden voor dit seizoen; hier komt-ie: - 17 oktober  Arie Goedhart; - 21 november  Henk van den Breemen; - 19 december  Marjolijn van Ginkel; - 16 januari  Andries Middelbos; - 20 februari  Meinto Post; - 20 maart  Roelof Koobs; - 17 april                 (deze datum laten we nog even open voor diegenen die er vanavond niet zijn); - 15 mei  Zjkln (hopelijk is het dan goed weer en kunnen we buiten zitten).

Dan wat korte notities:

- Het eten bij Sophie. Dit was zeer geslaagd en is hogelijk gewaardeerd door deelnemers aan dit festijn en, volgens een ieder die hier aan deel heeft genomen en vanavond aanwezig is, is dit zeker voor herhaling vatbaar. Besloten wordt het volgende jaar dit weer te doen maar dan bij iemand anders.

- Zomerexpositie door Henk, Meinto en Wim bij de galerie “Tom Lucassen” te Ommen. Zeer geslaagd, goede locatie, wat weinig aanloop, wat te wijten is aan het feit dat dit voor een nieuwe galerie de startexpositie was.

- Medisch Centrum Zuidwolde. Andries zal aan Henk doorgeven wie daar de contactpersoon is en Henk gaat informeren of er volgend jaar mogelijkheden voor sommigen van ons zijn om daar te exposeren; we wachten af.

- Lemferdingen – Paterswolde. Er is daar een wisseling van de wacht geweest; iemand anders is nu coördinator. Zjkln heeft al met de bewuste persoon gemaild maar nog geen reactie ontvangen. Afwachten, dus.

- Mix Art, Emmen. Een galerie in de oude dierentuin; ene Erik Knegt zwaait daar de scepter. Meinto heeft contact met hem en zal eens informeren of er voor onze club mogelijkheden zijn voor een groepsexpositie.

- Gert Veldman bedankt voor de bloemen n.a.v. zijn, overigens geslaagde, operatie en kondigt alvast aan dat hij, de komende bijeenkomsten, verstek zal moeten laten gaan i.v.m. verplichtingen elders.

- Zjkln deelt flyers uit van 2 kunstroutes waaraan zij deelneemt, te weten, in de gemeente ‘De Wolden” van het Beeldend Collectief Drenthe en een “kunst & Cultuurroute” in Nieuw Amsterdam/Veenoord.

- Andries weet, op de valreep, te melden dat hij door “Het huus van de Toal” benoemd is tot “huisschilder” van deze Drentse instelling en illustreert een en ander met de publicatie van zijn schilderijen in de tijdschriften van genoemde vereniging.

- Het wisselen of definitief weghalen, van het werk in de Van Echtenstraat wordt, in overleg, gesteld op maandagmorgen, de 24e september, om 10.00 uur; Wim zal dit overleggen met Femke-Anne en zal het resultaat mailen.

Het zakelijk gedeelte van de avond is voorbij.

Wim geeft uitleg aan de schilderarme periode die achter hem ligt en laat in zijn atelier uitvoerig zien van wat voor hulpstuk op het gebied van armondersteuning hij gebruik maakt ten einde weer te kunnen schilderen. Voor de geïnteresseerden onder u; het gaat om de “Dowing”, gefabriceerd door het bedrijf “Focal”.

Er is een tafel, volgeladen met alcoholische en non-alcoholische versnaperingen aanwezig en er kan uitgebreid geknabbeld en gegeten worden. De avond spoedt zich echter ter einde en een nieuw seizoen staat voor de deur.  Dit betekent nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen; wie weet wat ons te wachten staat ………………

 

Wim Blom      SDK      Hoogeveen

 

 

------------

Verslag van de bijeenkomst ten huize van Hugo Galama op donderdag 17 mei 2018.

 

Aanwezig: Janneke Wiersma; Sophie Mellema; Zjkln; Theun Krikke; Ivo Winnubst; Roelof Koobs;

Arie Goedhart; Henk van den Breemen; Bernd van der Haar; Judith Schmidt; Roy Greve; Hugo Galama; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Femke-Anne Kaldenberg; Ben Kersaan; Andries Middelbos; Gert Veldman; Meinto Post; Myrte van Dijk; Kees van Rijen; Marjolijn van Ginkel.

 

Ansen is niet bij iedereen bekend en het duurt daarom even voordat een ieder gearriveerd is. Aangekomen bij het juiste adres (uiteraard met de Tom-Tom), is het voor allen nog niet zeker waar de bijeenkomst wordt gehouden want er is ter plaatse keuze uit een verschillend aantal onderkomens; uiteindelijk is de plaats van bestemming door iedereen gevonden en kunnen we beginnen en dat doen we dan ook.

Hugo heet allen welkom en komt tot de ontdekking dat hij als gespreksleider mag optreden wat hij vervolgens met verve doet.

Henk krijgt als eerste het woord over het Medisch Centrum Zuidwolde. Hij stelt dat de persoon, die van alles beter op de hoogt is dan hij,  namelijk Andries, er niet is en stelt vervolgens voor de hele handel over dit onderwerp door te schuiven naar de eerste bijeenkomst in september; allen zijn het daar mee eens.

Sophie komt aan de beurt met informatie en overleg over de gezamenlijke schranspartij bij haar thuis, in de zomer. Haar vriend heeft zich bereid verklaard alles te zullen doen maar het wordt geen bbq doch een eenvoudige maaltijd. Er kunnen maximaal 30 personen aan deelnemen en de bedoeling is dat niet alleen de leden van de SDK welkom zijn maar ook hun partners. De financiële bijdrage van ieder zal  € 10,-- tot  €  15,-- bedragen en kan cash worden voldaan op de dag zelf. Iedere deelnemer wordt verzocht zijn of haar eigen klapstoel mee te nemen met eigen bestek, glazen en frisdrank. Als datum wordt geprikt: woensdag 8 augustus van 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.

Afgesproken wordt dat belangstellenden zich zullen opgeven bij Wim die deze aangiftes gaat regelen en als deadline voor het opgeven wordt voor – en vastgesteld 1 juli aanstaande. Dan moet bekend zijn of het doorgaat of niet hetgeen afhankelijk is van het aantal aanmeldingen.

Zjkln heeft nog geen contact gehad met de verantwoordelijke persoon van de galerie op het landgoed Lemferdingen in Paterswolde maar komt hier in september op terug.

Ivo vertelt van de wetenswaardigheden over de Kunstroute in Hoogeveen; er is een nieuw bestuur, dus de Kunstroute gaat dit jaar door ondanks de vele afzeggingen die er zijn geweest. De start zal zijn bij museum Venendael en niet bij de Tamboer en de opening van de gezamenlijke expositie zal plaatsvinden op zaterdag 8 september en wordt gecombineerd met de manifestatie “Uitdagend”.

Opgave kan bij Petra van der Veen (bibliotheek).

Dan komt alweer de rondvraag.

Verschillende personen hebben mededelingen over op handen zijnde tentoonstellingen; hier komen ze:

Roelof: deelt flyers uit over een expositie in New Greenwich Village waar hij aan deelneemt.

Bernd: is voorzitter van schilders genootschap De Streek in Hoogeveen en zoekt leden; wie weet er nog iemand; opgave kan bij Bernd.

Wim: doet in juni, juli en augustus mee met Henk en Meinto met een expositie bij een galerie in Ommen; iedereen krijgt daarvoor, per email, een uitnodiging.

Zjkln: doet mee met “Kunstzinnige tuinen” in Noordscheschut en participeert met een kunstroute in Nieuw-Amsterdam en neemt deel aan Montmartre-Ruinen.

Hugo: deelt folders uit van “20 jaar atelier in Ansen” en van de expositie “Ondertussen” in het beeldenatelier “Wildschutserve” te De Stapel (bij de Wijk).

 

Het officiële gedeelte zit erop, afspraken zijn gemaakt, dingen geregeld en wij geven ons over aan meer aansprekender zaken zoals, een “hapje en een drankje” en het bewonderen van de producten van Hugo die zich bevinden in verschillende ateliers en door Hugo van gewenst commentaar worden voorzien.  Zo spoedt de avond zich ten einde en komt het zomerreces zich aanmelden met als gevolg dat wij elkaar, hopelijk in goede gezondheid, in september, in SDK-verband wederom zullen treffen.

Tot dan.

 

Wim Blom      SDK      Hoogeveen

 

 

--------------------------------

Verslag van de bijeenkomst van de SDK ten huize van Roelof Koobs op 18 april 2018.

 

Aanwezig: Roelof Koobs (spreekstalmeester voor deze avond); Sophie Mellema; Meinto Post; Theun Krikke; Arie Goedhart; Kees van Rijen; Marjolijn van Ginkel; Andries Middelbos; Janneke Wiersma; Gert Veldman; Femke-Anne Kaldenberg; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Henk van den Breemen; Judith Schmidt; Zjkln; Ivo Winnubst; Bernd van der Haar; Myrte van Dijk; Hugo Galama; Roy Greve; Ben Kersaan.

 

Buiten vallen de mussen zo ongeveer van het dak, zo warm is het.

Dit jaar voor het eerst en ik heb mezelf opgesloten in mijn kamer en zit achter de computer het verslag van de bijeenkomst van de vorige avond uit te werken. Nee, ik zeg het verkeerd: ik zit voor het toetsenbord en niet achter de computer want dat schiet niet op. Hoe dan ook, ik zit binnen en hier komt het rapport:

Allereerst, het probleem Caroline Verschoor; wordt ze nu wel lid of niet ? Ze  heeft zich, per mail, afgemeld en een dag later weer, telefonisch, aangemeld bij Roelof maar is uiteindelijk niet verschenen.  We besluiten het maar even af te wachten en haar voor de volgende bijeenkomst uit te nodigen, zo onder het mom van “we zien het wel”.

Wim wordt door Roelof gevraagd iets te vertellen over “Veendam”. Hij doet dit en laat weten dat het gaat om de maanden oktober en november. De organisatie van dit geheel wordt over getild naar de maand september waarin, tussen de derde woensdag en de maand oktober, deze gezamenlijk expositie georganiseerd moet worden wat inhoudt dat er dan heel wat moet gebeuren en dat afspraken in die periode gemaakt moeten worden. Het gaat uiteindelijk om de volgende deelnemers: Theun, Roy, Roelof, Marjolijn, Sophie, Bernd, Ben, Ivo, Arie, Andries, Meinto en Wim. Of Henk dan ook mee doet is nog onzeker.

Femke verhaalt de belevenissen in de Van Echtenstraat. Alles is i.v.m. de Cascaderun keurig afgescheiden en aan de kant gezet en Femke en enige medestanders, zouden de boel afgelopen maandag weer inrichten. Dit is echter niet doorgegaan omdat de hele zaak nog opgeruimd en schoon gemaakt moest worden; van de makelaar krijgt Femke te horen wanneer zij, tezamen met enige vrijwilligers onder ons, er terecht kan en dat geeft zij per email door. We wachten dus even af.

Gert stelt voor de pers te mobiliseren bij deze herinrichting en Arie ziet demonstratiedagen in het verschiet;   Femke sust het enthousiasme, twijfelt aan de waarde van “nieuwsgaring” en, volgens haar, “mogen we allang blij zijn dat we daar met onze spullen voor de ramen staan”. We laten het zo.

Montmartre-Ruinen. Dit zal plaats vinden op zondag, 29 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur op de brink in Ruinen. Er hebben zich al drie leden van onze sociëteit opgegeven, te weten Arie, Roelof en Kees die tevens alle drie een kraam gaan huren. Iedereen die mee wil doen kan zich, per email, opgeven bij Femke (info@femke-anne.nl).

Andries vertelt over de expositiemogelijkheden in de huisartsenpraktijk in Zuidwolde. Vanaf oktober is deze ruimte beschikbaar en Henk (die er toch niet is ……) wordt als regelaar benoemd en zal als een spin in zijn web, deze tentoonstellingsruimte beheren. Andries geeft een korte beschrijving van het interieur en we vernemen dat het om ongeveer 20 schilderijen gaat en dat 1 bij 1 meter wel zo ongeveer het maximum aan grootte is. Ieder die belangstelling heeft kan, vanaf nu, contact opnemen met Henk.

Arie, onze nestor, verblijdt ons, tussendoor, wel vaker met “kunstwijsheden” en hij heeft weer iets voor ons in petto: “Wat menigeen aan kunst bezit, is heup, knie, dan wel gebit”.

Ivo is er niet en kan dus niets vertellen over de Kunstroute-Hoogeveen; wel weten we dat er een nieuw bestuur is en dat de Kunstroute gehouden wordt in het laatste weekend van september.

Dan komt de “rondvraag”.

Marjolijn: geeft alvast aan dat zijn er de volgende bijeenkomst niet zal zijn, Kees ook niet trouwens.

Meinto: Is benaderd door de leesbibliotheek in Emmen die ons, via hem, de gelegenheid biedt daar te exposeren.  Het gaat om een of meerdere exposanten. Wanneer en hoeveel ? Dit is nog niet bekend maar Meinto zal alle relevante gegevens naar Wim toesturen die een en ander vervolgens doorstuurt naar de rest zodat belangstellenden zich bij Meinto kunnen melden.

Theun (en anderen): Zijn we zo langzamerhand niet toe aan een ledenstop ? Er ontstaat een levendige discussie waarin Gert onder meer pleit voor nieuwe leden uit andere disciplines, zoals, poëzie, schrijfkunst e.d.  We besluiten het maar te laten zoals het nu is; we groeien nog niet uit ons jasje want niet iedereen is altijd aanwezig (behalve de secretaris …..).

Arie: Stelt voor om in de zomermaanden eens met elkaar te gaan barbecueën; niet alleen wij maar ook onze partners. We moeten daarvoor een ruimte hebben die groot genoeg is en die de mogelijkheid biedt om tijdens slecht weer naar binnen te verhuizen. Sophie biedt zich aan en zal een en ander eens overleggen met haar partner; we wachten af.

Janneke: Is benaderd door het Bethesda-ziekenhuis voor exposities in verschillende ruimtes; belangstellenden kunnen contact met haar opnemen.

Femke-Anne: De huisartsenpraktijk Ruinen zoekt een solo exposant voor eind mei en de drie maanden daarna; Arie en Roelof zien er wel iets in. Femke geeft hen door.

 

De zaken zijn gedaan, de afspraken gemaakt en de meesten van ons gaan, onder leiding van Arie en Wim die er toch naar toe gingen om te roken,  naar buiten waar het heerlijk toeven is vooral met een glas wijn of fris als gezelschap. Enkelen verdwijnen met Roelof naar boven om zijn atelier te bezichtigen en zo spoedt de avond zich ten einde.

 

De mussen liggen allemaal beneden  en ik houd er mee op.

 

Wim Blom      SDK     Hoogeveen

 

-----------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK in het winkeltje van Femke-Anne Kaldenberg aan de Brink in Ruinen, op 21 februari  2018.

 

Aanwezig: Arie Goedhart; Roy Greve; Andries Middelbos; Meinto Post; Henk van den Breemen; Zjkln; Sophie Mellema; Femke-Anne Kaldenberg; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Janneke Wiersma; Ivo Winnubst; Theun Krikke; Roelof Koobs (Is op deze datum jarig; nog van harte, Roelof !); Bernd van der Haar; Myrte van Dijk; Ben Kersaan; Hugo Galama; Gert Veldman (Zit nog in Nieuw-Zeeland; de laatste berichten zijn dat hij gegrepen is door de muziek en de dans van de Maori's maar dit kan ook nepnieuws zijn ….); Kees van Rijen (Is door Den Haag opgeroepen om te bemiddelen tussen Nederlandse en Turkse diplomaten maar ook dit kan nepnieuws zijn ….); Marjolijn van Ginkel.

 

In Ruinen staat aan de Brink de grote Mariakerk. Deze kerk is in de 12e eeuw als Romaanse kerk gebouwd als onderdeel van het Benedictijner klooster, "de Maria-abdij", die in 1325 is verplaatst naar Dickninge. De kerk is in de 15e eeuw ingrijpend verbouwd en heeft toen haar Gotische uiterlijk gekregen. Iets wat ze nu nog heeft.

In de schaduw van deze kerk staat de kadowinkel, annex galerie, van Femke-Anne. Nou merken wij niet veel van die schaduw want als wij daar aankomen is het al donker en het begint koud te worden; binnen is het lekker warm en we schuiven aan aan de lange tafel die opgesteld staat in het winkeltje en die de sporen draagt van menige workshop die hier is gegeven. Femke heet ons allen welkom en brengt  meteen maar de groeten over van Gert die ons vanuit het verre Nieuw-Zeeland, met op de achtergrond de Blue Mountains,  een prettige vergadering toewenst, waarna Femke de afwezigheid van Judith Schmidt opmerkt en de hoop uitspreekt  dat zij wellicht wat later komt (wat overigens, spijtig genoeg, niet zal gebeuren).

We beginnen dus met de bijeenkomst  en Femke heeft de leiding maar voordat zij een van ons het woord geeft, vertelt zij eerst, geanimeerd, over het winkeltje, de workshops, de toeristische activiteiten die hier door menigeen ontplooid worden in samenwerking met de winkel die ook dienst doet als een soort toeristisch middelpunt en dezelfde functie vervult als vroeger de plaatselijke V.V.V.. Zij vertelt vervolgens dat makelaar Vermaes (of was het gewoon met "aa" ?) met wie zij contact heeft gehad over het pand tegenover het "Postkantoor", in Hoogeveen, waar wij wel enkele werkstukken van ons zouden willen etaleren nu dit nog niet verhuurd is, dat deze makelaar en de eigenaar van dit pand enthousiast zijn over ons voorstel en reeds toegezegd hebben  dat wij de sleutel van dit onderkomen zonder meer kunnen ophalen teneinde onze spullen daar neer te zetten.  Dan zitten we nog even met het probleem van wanneer we dit zullen doen; Femke zal d.m.v. een  "datumprikker" een dag uitzoeken die voor een ieder geschikt is en Wim bombardeert haar tot coördinator van dit project wat door iedereen aanvaard wordt.  Als we toch bezig zijn met projecten, Arie, Zjkln en Femke werken alle drie mee met het "kunstproject" op de basisschool  "De Akker", in Pesse.

Andries krijgt het woord; hij heeft nog geen contact gehad met het Medisch Centrum Zuidwolde maar weet wel te vertellen dat er hier vanaf juli plaats is voor kunst aan de wand. Liefhebbers kunnen zich bij hem melden. Het betreft hier een ruimte bestaande uit een wachtkamer en de gangen naar de verschillende spreekkamers en er kunnen voornamelijk kleine werken opgehangen worden (maximaal 1 bij 1,5 meter). Andries belooft, de volgende bijeenkomst, contact te hebben gehad met dit centrum en met degene daar die "kunst" in zijn of haar portefeuille heeft en zal beter beslagen ten ijs komen (nog even mee wachten, het is nog lang niet overal vertrouwd !).

Dan komen de kunstmarkten aan de orde; Femke zou het leuk vinden om als groep ergens te gaan staan. Arie stelt de kunstmarkt in Diever voor die op dezelfde datum gehouden wordt als de keramiekmarkt in Dwingeloo; hij heeft daar in het verleden goede ervaringen mee gehad en zal het contactadres hiervoor naar Wim toesturen zodat die het onder de anderen kan verspreiden.

Femke stelt voor om eens met Diever te beginnen en knoopt meteen het "Montmartre-gebeuren" in Ruinen hier aan vast; dit zal plaatsvinden van 13.00 uur tot 17.00 uur hier op de  brink  in Ruinen en wel op zondag 29 juli; de kunstenaars  komen in het midden van de brink te staan en worden omringd door boek- en vinylverkopers. Femke zet de gegevens hiervoor wel op de mail, stuurt dit naar Wim die het vervolgens weer doorstuurt.

Dan wordt het een "praatje pot"; Roy verhaalt over de kunsttiendaagse in Bergen, hoe hij daar terecht gekomen is, zijn ervaringen met deze manifestatie, Henk vertelt dat "het feest van de Geest" er weer aan zit te komen, geeft daar, desgevraagd, toelichting over, twee exposities komen aan bod: ten eerste bij galerie "SZing" in Zuidlaren waar Arie en Roelof acte de presence gaan geven en "de Fabriek" in Emmen, een initiatief van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Emmen. Hier zijn Henk, Zjkln, Sophie en Hugo actief en het thema van de expositie is "identitijd".

Tenslotte is het volgende vermeldenswaardig: Zjkln gaat eens polsen bij de galerie, gevestigd op het landgoed "Lemferdingen", in Paterswolde, wat daar voor expositiemogelijkheden liggen voor de SDK.

 

Dit is wel zo ongeveer het belangrijkste wat de zakelijke revue heeft gepasseerd.

Femke heeft, elders in het winkeltje, allerlei heerlijkheden vergezeld door frisse of alcoholische versnaperingen voor ons klaar gezet waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Henk en Wim gaan even naar buiten om "het weer beter in de gaten te kunnen houden " en Femke-Anne verdwijnt met enkele belangstellenden per trap naar  boven waar de galerie gevestigd is en waar voornamelijk haar eigen werk hangt. Enthousiast weet zij over ieder schilderij iets te vertellen en dat dit gewaardeerd wordt is buiten kijf. Ook  de inhoud van de winkel moet het ontgelden en dat in positieve zin en zo spoedt een gezellige avond zich ten einde.

De bezoekers stappen in hun vervoermiddel na Femke bedankt te hebben voor de ontvangst en het geslaagde verblijf en zo wordt er afscheid genomen van het kadowinkeltje in de schaduw van de kerk.

 

 

Wim Blom      SDK       Hoogeveen

-----------------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Andries Middelbos thuis op 16 januari 2018.

 

Aanwezig: Arie Goedhart; Roelof Koobs; Zjkln; Kees van Rijen; Theun Krikke; Gert Veldman; Andries Middelbos; Femke-Anne Kaldenberg; Roy Greve; Henk van den Breemen; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Bernd van der Haar; Hugo Galama; Ivo Winnubst; Meinto Post; Sophie Mellema; Marjolijn van Ginkel; Myrte van Dijk.

 

Afwezig zonder kennisgeving: Janneke Wiersma.

 

Andries, officieel  voorzitter van de SDK, mag nu eindelijk echt als leidinggevende figuur van dit illustere gezelschap optreden omdat de avond bij hem gehouden wordt en we de afspraak hebben dat de persoon, bij wie wij te gast zijn, de bijeenkomst van de SDK in goede banen zal leiden, althans een poging zal doen deze sessie zo te laten verlopen.

Hij heet iedereen welkom al moet hij zijn openingswoord een moment staken ten einde de voordeur voor Roy te openen die vervolgens door iedereen blij begroet wordt want wij zijn, uiteraard, verheugd dat hij, na negatieve, lichamelijke beslommeringen, er weer bij kan zijn.  Iedereen is dus welkom en Andries tovert een agendaatje tevoorschijn dat door hem trouw gevolgd wordt.

Als eerste punt komt de evaluatie van het “Flier-project” aan de beurt; men is het er over eens dat de bezoekersaantallen te gering zijn geweest en de mensen die wel bij ons terecht kwamen hadden meer aandacht voor het aangeboden meubilair dan voor onze kunstuitingen. De locatie was goed te noemen maar promotie van  de tentoonstelling moest geheel van onze kant komen, een gunstige wisselwerking tussen eigenaars, cq. uitbaters van dit pand en wij, als groep, was er niet, wij moesten alles zelf opknappen en zelfs simpele dingen als het aanbieden van koffie door de leidinggevenden in deze meubelzaak was, op een enkele uitzondering na, teveel gevraagd. Kortom, deze expo viel wat tegen !  Toch hebben we succes gehad; Zjkln heeft twee “hunebedjes” verkocht (hoe kan het ook anders in een meubelzaak) en we zijn, dankzij dit project, een lid rijker geworden nl. Ben Kersaan.

We moeten bovendien niet vergeten dat Meinto Post enorm veel werk verricht heeft om deze expositie succesvol te laten verlopen en ook Myrte heeft haar steentje bij gedragen; daarvoor dank en waardering van ons allen !

Het gezamenlijk naar buiten treden wordt als positief ervaren en meer groepsexposities worden door de aanwezigen aanbevolen.

Zo komt Veendam weer in beeld; de belevenissen daar zijn uitstekend geweest, de samenwerking, wisselwerking, met de organiserende dames was prima, en het geheel is zeker voor herhaling vatbaar. Wim heeft weer contact gehad met de organiserende groep en men wil ons graag nog eens hebben. Dat zal dan wel 2019 worden omdat we dan op wat gunstiger tijden kunnen exposeren en wellicht is er iets te doen aan onze financiële bijdrage;  Wim zoekt het uit.

Andries laat vervolgens weten dat het “Burgum-project” geen doorgang kan vinden omdat men er mee stopt; we kunnen eventueel nog wel een ruimte van een van de dames huren in Dokkum maar dit wordt voor ons een te dure kwestie, bovendien, Dokkum is niet naast de deur.

Dan komen de aspirant-leden, Judith Schmidt en Ben Kersaan, aan de orde.  Ze worden uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst in februari maar, en daar is iedereen het wel over eens, ze hebben wel erg lang in de wachtkamer gezeten ! Daarvoor moeten wij ook de hand in eigen boezem steken; de secretaris kreeg, na enige aandrang van zijn kant, van de leden erg laat hun meningen binnen over het werk van de nieuwe leden en was gedwongen de uiteindelijk beslissing over het wel of niet aannemen van genoemde personen , voor zich uit te duwen naar dit late tijdstip. Ze worden van harte uitgenodigd voor de volgende keer met het verzoek wat werk mee te nemen en iets daarover en over zichzelf te vertellen.

Henk heeft werk van Bernd en Andries zien hangen bij het Medisch Centrum Zuidwolde; hij vraagt zich af of er ook voor anderen in deze groep mogelijkheden zijn daar te exposeren en hoe Andries en Bernd daartoe zijn gekomen. Het blijkt dat Bernd enkele connecties heeft met lieden van dit Centrum en Andries zal onderzoeken wat voor ons interessant zou kunnen zijn.

Bernd is niet aanwezig maar toch besluit de vergadering dat hij maar eens moet uit proberen te zoeken wat voor kansen er voor ons als SDK, liggen in Meppen (Duitsland).

Kees heeft voor een financieel jaarverslag over 2017 gezorgd en geeft daarover toelichting; het blijkt dat het onderhouden van de website de grootste kostenpost is en hij dringt er op aan dat daar meer gebruik van gemaakt kan worden, iets wat Ivo al tijden zegt.

Femke-Anne is het leegstaande pand, schuin tegenover het “Postkantoor” in Hoogeveen, opgevallen; het staat gunstig, er komt veel volk langs, de verlichting overdag is goed, de pui bestaat voornamelijk uit glas, kortom, een uitstekende locatie om ezels met werken daarop of sokkels met daarop beelden te plaatsen. Zij zal eens informeren bij de makelaar of hier mogelijkheden liggen voor ons.

Voordat we dit zakelijke gedeelte afsluiten, komt Gert met de mededeling dat hij er de volgende keer, in februari, niet bij kan zijn en ook de keer daarna, in maart, niet omdat hij naar “down-under” gaat.

 

Na dit, enigszins gortdroge, gedeelte van de avond, spoedt een ieder zich naar de achterkamer, annex keuken, ten einde zich te laven aan het goede der aarde. De verslaafden druipen af naar buiten en zo werd het toch nog gezellig !

 

Wim Blom      SDK      Hoogeveen

 

-----------------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Arie Goedhart thuis op 20 december 2017.

 

Aanwezig: Roelof Koobs; Sophie Mellema; Victor (zijn achternaam is mij helaas ontschoten; excuses daarvoor); Zjkln; Theun Krikke; Kees van Rijen; Henk van den Breemen; Meinto Post; Ivo Winnubst; Janneke Wiersma; Myrte van Dijk; Gert Veldman (kwam wat later binnengestormd maar was er tenminste); Arie Goedhart; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Bernd van der Haar; Andries Middelbos; Marjolijn van Ginkel; Hugo Galama; Trudie van den Bos.

Afwezig zonder kennisgeving: Femke-Anne Kaldenberg; Roy Greve.

 

Wij worden hartelijk ontvangen door Arie, Goke en de hond die vol enthousiasme een ieder luidkeels begroet.

Arie laat er geen gras over groeien en wil als gespreksleider (want Sophie, degene waar we te gast zijn is voorzitter op zo’n avond) de boel strak en snel afwerken. Hij heet Sophie en Victor, haar escorte, welkom en geeft meteen het woord aan Meinto die verantwoordelijk is voor het “Flier-gebeuren”. Er ontstaat een levendige discussie over de invulling van donderdag de 28e december; Arie en Roelof zullen dan acte de presence geven, bijgestaan door Kees, Zjkln en Bernd ( meerdere personen zijn natuurlijk ook welkom) en de vraag dient zich aan of deze datum als een demonstratie dag gezien moet worden of niet. Het blijkt al snel dat daar niets over bekend is gemaakt en de vraag is of zoiets op korte termijn nog mogelijk is. Men is daar niet zo positief over noch over een of andere demonstratie waar, waarschijnlijk, weinig publiek op af zal komen en wat, onvermijdelijk, zal leiden tot gesjouw en gesleur met spullen en benodigdheden, iets wat de meeste deelnemers niet zien zitten.  Meinto zal eens bekijken wat er op het gebied van promotie nog mogelijk is (hij oppert de mogelijkheid een en ander wereldkundig te maken door middel van een “Uit-krant” waar hij contacten mee heeft) en zal ons per email op de hoogte houden.

De meningen over deze kunstmanifestatie zijn nogal verschillend; Bernd, zelf niet aanwezig maar zijn oordeel ventilerend middels een aan Wim gerichte email, is vrij negatief over de houding van de detaillisten die als gastheer functioneren en hij is daar niet de enige in. Arie en Roelof zijn, daarentegen, zeer enthousiast over dit contact en zijn zelfs getrakteerd op koffie met gebak ! Als dat maar geen “Flierbessenjenever” wordt, volgende week donderdag !!

Via “Flier” komen we terecht bij het Afrikahuis van de oude dierentuin wat nu tot galerie is omgetoverd en wat zich mag verheugen in grote publieke belangstelling; Myrte heeft in januari een gesprek met de persoon die verantwoordelijk is voor de exposities en kan ons dan meer vertellen; over mogelijkheden tot tentoonstelling, beschikbare maanden, suppoosting ed..

Tot zo ver Flier

Andries kan ons vast wel meer vertellen over Burgum, maar hij is er niet; jammer !!

Arie en Roelof hebben deelgenomen aan, wat zij noemen “een verkleinde huishoudbeurs” in de Rogat en  hebben deel  uit gemaakt van de Kerstmarkt in Pesse, in het leven geroepen  door Ben Fontein; deelname aan beide evenementen hoeft, naar hun mening, niet herhaald te worden.

Dan is Ivo aan de beurt; hij schets het ontstaan van de nieuwe galerie in Hoogeveen, “Huize Venendal”, laat alle personen de daaraan gelieerd zijn de revue passeren, verhaalt enthousiast over de meer dan geslaagde opening en stelt ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zijn schilderijen zijn maar “zo-zo”, maar wat kan die man vertellen !

Arie heeft gesproken met de leidinggevenden  en hen geadviseerd hun licht op te steken bij de galerie in het Groningse ’t Waard, waar men multifunctioneel bezig is wat inhoudt dat naast de exposities dingen georganiseerd worden zoals diners, seminars, bruiloften en ga zo maar door. Hetzelfde heeft Ivo geadviseerd met betrekking tot “Het huis van de Kunst”, in Veendam, dat dezelfde koers vaart en waar zelfs concerten worden gegeven; dat laatste staat tevens te gebeuren in Huize Venendal in januari van het volgende jaar.

Dan de nieuw aangemelde personen.

Het gaat om twee mensen, Ben Kersaan, die zichzelf, n.a.v. de expositie bij Flier, heeft aangemeld als eventueel nieuw lid en Judith Schmidt die is aangemeld door Trudie van den Bos. Er is, als reactie op hun werk, wat te zien is op hun websites, weinig binnen gekomen bij  Wim en iedereen wordt vriendelijk en dringend verzocht dit wel te doen zodat we over deze aspirant-leden een oordeel kunnen vellen. Besloten wordt hun websites kritisch te bekijken en de meningen daarover per email te ventileren bij Wim. De websites zijn: voor Ben Kersaan, www.benkersaan.nl en voor Judith: https://www.whodith.nl/vrijwerk/

Hierna krijgt Sophie de gelegenheid iets over zichzelf en haar werk te vertellen. Zij neigt, in haar werk, naar het Symbolisme en Surrealisme. Ze heeft enkele kleinere werkjes meegenomen in de vorm van collages die gretig van hand naar hand gaan.

Na haar presentatie, die door iedereen zeer gewaardeerd wordt, stelt ieder van de aanwezige leden zich aan haar voor en vertelt over zijn of haar manier van werken.

Wanneer dit voorstelrondje achter de rug is vraagt Wim formeel of Sophie lid wil worden of daar van af wil zien; ze besluit tot het eerste en dus zijn we weer een lid rijker (met de nadruk op de laatste kwalificatie).

Punt Rondvraag levert niet veel op; Meppen (http://www.meppener-kunstkreis.de) schuiven we op tot de volgende keer; Ivo heeft Roy gesproken bij de opening van Huize Venendal en geeft door dat het met hem redelijk goed gaat; tenslotte verwijst Zjkln ons voor extra informatie over “HazArt, in Soest, naar Google.

 

Het zakelijke gedeelte is voorbij. Henk en Wim verhogen hun nicotinepeil in de schuur, Arie toont de belangstellenden, en dat is haast iedereen, welke hunebedden er inmiddels door hem zijn gesloopt (tikfoutje, moet zijn: getekend) en de tafel in de keuken wordt professioneel geplunderd, de wijn vloeit rijkelijk, de kaas en de stukjes worst gaan er in als koek en een kwijlende hond die gelukkig niet verder komt dan de tafelrand, maakt het beeld compleet.

Met dit beeld wil ik graag afsluiten en dat doe ik ook.

 

Wim Blom      SDK      Hoogeveen 

 

 

-------

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Henk van den Breemen thuis op 15 november 2017.

 

Aanwezig: Arie Goedhart; Roelof Koobs; Theun Krikke; Ivo Winnubst; Zjkln; Meinto Post; Henk van den Breemen; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Kees van Rijen; Gert Veldman; Bernd van der Haar; Femke-Anne Kaldenberg; Trudie van den Bos; Hugo Galama; Andries Middelbos; Marjolijn van Ginkel; Myrte van Dijk (op de avond zelf nog geen afzegging van haar maar de volgende dag kreeg ik van haar een mailtje met daarin haar excuses voor haar absentie de avond ervoor; door drukke werkzaamheden, was ze het totaal vergeten ! Kan gebeuren); Roy Greve ( van Henk vernemen we dat zijn afwezigheid door niet zo’n leuke oorzaak tot stand is gekomen; hij heeft een hartinfarct gehad. Henk stuurt namens SDK een kaartje); Janneke Wiersma (eerlijk gezegd weet ik niet meer of zij zich afgemeld heeft of niet; we laten het hier maar bij ).

 

We zijn met acht leden aanwezig en iedereen van de absenten, heeft zich keurig afgemeld !

Ik ben met het verslag bezig maar omdat ik de meeste gegevens uit mijn geheugen moet putten, loop ik het gevaar fouten te maken of zaken te vergeten daar ik niet eerder dan bijna anderhalve week na de bijeenkomst de tijd heb gevonden mij te buigen over dit relaas. Meestal typ ik het rapport van de vergadering een dag later maar daar ben ik nu doodeenvoudig niet aan toe gekomen, dus, vergeef mij alstublieft de vergissingen die ik ongetwijfeld zal maken.

Daar gaat-ie dan.

Arie neemt alvast een voorsprong op het punt “rondvraag” want hij weet mee  te delen dat hij reeds 23 van de bestaande 54 hunebedden heeft vereeuwigd en vertelt eveneens dat, wanneer hij klaar is met alle hunebedden, hij samen met het Hunebedden-centrum in Borger deze pentekeningen  in boekvorm  het levenslicht wil laten zien.

Daarna krijgt Henk de ruimte om de agenda, die hij ons allen heeft doen toekomen, te volgen, iets wat hij meteen doet.

We trappen af met de gezamenlijke expositie bij Flier in Emmen. Meinto heeft de gelegenheid de laatste puntjes op de i te zetten en doet dit voortvarend. Er valt weinig meer te regelen. Alles loopt gesmeerd; Ivo heeft het drukwerk voor elkaar (posters en flyers), de persberichten zijn de deur uit, Emmen is platgebombardeerd met flyers,  de opening van aanstaande zaterdag is geregeld, het suppoost-rooster is in ieders bezit, kortom: het voorwerk is gedaan, nu de expo nog.

Wim heeft, n.a.v. de uitgedeelde flyers, al contact gehad met iemand die zich wellicht wil aansluiten bij de SDK. Besloten wordt om eerst zijn werk te gaan bekijken zoals dat op zijn website staat en hem daarna eventueel uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek ( zijn gegevens zijn: Ben Kersaan  /  Zuiderstraat 7A (achter)  /  9524 PG  Buinerveen  /  0612204435  /  www.benkersaan.nl  ).

Rogat.   Arie en Roelof gaan er volgende week ( 22 november) als deelnemers naar toe en zien het wel.

Venendal. Ivo vertelt hier over. Men is druk aan het werk; de ruimtes worden galerie-waardig gemaakt, de verlichting aangepast, etc. Ivo gaat er zelf hangen met Jos Jansen en Wim en heeft voor driedimensionaal werk nog enkele personen benaderd die hun medewerking hebben toegezegd.

Hij heeft een groot aantal kunstenaars benaderd voor meerdere exposities en heeft voldoende respons gekregen. Jos en hij geven mensen en hun werk door maar nemen geen beslissingen en gaan verder niet organiseren; de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaren van het pand. Wel heeft hij bedongen dat er na een half jaar geëvolueerd zal worden en in die tijd zal het pand niet verkocht worden of een andere bestemming krijgen.

Andries kan ons niets vertellen over “Burgum”, want hij is er niet.

Dan de rondvraag.

Zjkln komt met het verhaal over een galerietje in Soest waar we als SDK iets mee zouden kunnen; we wachten af.

Meinto zal met Flier afspraken maken over de “kleine verkoop” (kaarten etc.).

De contributie wordt voorlopig zo gelaten; Kees had daar via de mail een opmerking over geplaatst.

Arie vermeldt dat Ben Fontein de grote organisator achter de Kerstmarkt in Pesse is; hij en Roelof gaan er heen als deelnemer. Voor wie ook belangstelling heeft in deze richting, hier het telefoonnummer van Ben Fontein: 06-30574002 of: benfontein@planet.nl

Veel valt er verder niet te melden.

Arie, Henk en Wim, de laatste overgebleven verslaafden onder ons, vluchten, na dit formele gedeelte van de avond, naar buiten om daar te genieten van de kick die tabak op iemand  schijnt te hebben.

De overgebleven 6 scharen zich rond de tafel en doen zich te goed aan al het heerlijks dat daar op geëtaleerd staat.  Het wordt zelfs zo gezellig dat, nadat de nicotinesnuivers weer binnen gekomen zijn, men stoelen aanschuift om de tafel heen om op die manier de avond een plezierig vervolg te geven; iets wat dan ook gebeurt.

 

 

Wim Blom      SDK     Hoogeveen

 

 

-------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Meinto Post thuis op 18 oktober 2017.

 

Aanwezig: Henk van den Breemen; Marjolijn van Ginkel; Ivo Winnubst; Zjkln; Meinto Post; Arie Goedhart;  Janneke Wiersma; Myrthe van Dijk (Is het nu met “h” of zonder ?); Wim  Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Roelof Koobs; Femke-Anne Kaldenberg (heeft om gezondheidsredenen helaas moeten afzeggen; een telefoontje uit medeleven in haar richting zou niet zo gek zijn …..); Andries Middelbos; Gert Veldman (maakt Eindhoven en omgeving onveilig); Bernd van der Haar; Theun Krikke ( bij geruchte is vernomen dat hij aangemonsterd heeft op een vrachtboot en nu koers zet in de richting van Scandinavië, of Polen, in ieder geval, ver weg. Hij kan dit schip ook gekaapt hebben, op het idee gekomen door mijn ooglapje, je weet maar nooit. In ieder geval zijn we benieuwd naar de wilde verhalen waarmee hij straks thuiskomt ); Hugo Galama; Trudy van den Bos; Wessel Bezemer; Roy Greve; Kees van Rijen (ik denk dat hij er de volgende bijeenkomst, in november, weer bij is).

 

Het moet niet gekker worden; niemand afwezig zonder kennisgeving !  Dat is al de tweede keer dat dit gebeurt, en zo hoort het eigenlijk ook; laten we zo doorgaan !

Meinto trapt af en geeft Myrthe (ik gebruik toch de “h” want dat vind ik wel zo mooi ) de gelegenheid iets over zichzelf en haar werk te vertellen. Ze komt oorspronkelijk uit de buurt van Haarlem en is dus al de vierde Randstedeling die onze, noordelijke, kunstvereniging komt infiltreren. Nee, verrijken is beter uitgedrukt. Na haar woordje komen wij aan de beurt en ieder vertelt waar hij of zij vandaan komt, zegt wat over het werk en de discipline waaronder men bezig is en zo krijgt zij een aardig beeld van degenen die aanwezig zijn en niet de totale SDK want, door de vele absenten, is meer dan de helft haar nog niet aangezegd. Ze krijgt van Meinto een boekje waar de meesten van ons in staan en we horen haar de rest van de avond niet meer (Myrthe, je moet mij nooit serieus nemen ….).

Meinto gaat verder met ”Flier”.

Er zijn wat wijzigingen in de groepen; Arie gaat naar groep 1, Hugo complementeert groep 4 en neemt de plaats in van Femke-Anne die afvalt (niet teveel afvallen want dit gaat vaak ten koste van je weerstand ). De groepen zien er nu dus zo uit:

Groep 1: Wessel Bezemer; Arie Goedhart; Kees van Rijen; Roelof Koobs.

Groep 2: Meinto Post; Marjolijn van Ginkel (voor alle twee een  thuiswedstrijd); Ivo Winnubst.

Groep 3: Zjkln; Bernd van der Haar; Theun Krikke (als hij uitgevaren is …..)

Groep 4: Hugo Galama; Andries Middelbos; Janneke Wiersma.

Het inrichten gebeurt op maandag 13 november maar groep 3 doet dit op woensdag 15 november want anders kan Bernd niet. De opening zal plaatsvinden om 15.00 uur op zaterdag, 18 november, en zal geschieden door Ingo Leth, bij velen welbekend en “Emmenaar van het jaar” en hij zal daarvoor beloond worden met een fles wijn die door Marjolijn wordt uitgezocht en voorgefinancierd (declaratie plus bonnetje onder de neus van Kees houden ). Wat is er verder nodig voor een opening waar wellicht 30 of 40 mensen op afkomen ? Nootjes, witte en rode wijn en  wat koninklijke urine oftewel  jusd’orange, dit alles onder het motto: Laten we het simpel maar toch eenvoudig houden !

Een en ander, tezamen met plastic wegwerp-glazen, wordt aangeschaft en bekostigd door Meinto die deze kosten, uiteraard weer declareert bij onze penningmeester, Kees van Rijen.

De p.r. zal door onszelf moeten gebeuren. Wat is daarvoor nodig ?

Flyers; we komen uit op 1000 stuks. Deze gaan ons ongeveer  € 30,-- kosten (exclusief BTW) en verder een aantal posters, 40 exemplaren die ongeveer € 34,-- aan onkosten met zich meebrengen (ook exclusief BTW natuurlijk), wat het geheel aan investering oplevert een bedrag van ongeveer       € 77,44 (BTW meegerekend). Daar komen de kosten die Meinto en Marjolijn moeten maken, nog bij en dan zit je zo om en nabij op  € 120,--; het kan iets meer of iets minder worden; mocht onze penningmeester moeilijk doen over dit bedrag (wat ik overigens niet verwacht), dan lappen de dertien deelnemers per persoon € 10,-- en dan ben je er ook .

De poster en de flyer zijn al gemaakt door Ivo en Zjkln en hier en daar worden nog enkele schoonheidsfoutjes verbeterd, dingen toegevoegd of weggelaten en de afspraak is dat Ivo deze twee publiciteitsstunten zal verzorgen en de resultaten ervan zal deponeren bij Meinto zodat hij en de twee dames, Marjolijn en Myrthe, heel Emmen vol plakken met posters en de Emmenaren zullen bedelven onder een flyer-lawine.

Ivo zal er tevens voor zorg dragen dat de media op de hoogte gesteld worden van de op handen zijnde expositie bij Flier; het persbericht is al gemaakt door Zjkln en kan digitaal naar de verschillende media gestuurd worden.

Wim zal proberen, via het e-mailverkeer, een rooster te maken waar aangegeven wordt wie van de deelnemers, wanneer, als suppoost moeten fungeren en wel op de zaterdagmiddagen van 12.00 uur tot 17.00 uur plus op de donderdag volgend op de Kerstdagen en voorafgaand aan oud-en-nieuw (donderdag 28 december); dus, houd je e-mailbox in de gaten !

Dan is er nog de vraag van de verkoop; stel, dat iemand een kunstwerk wil kopen en dat niet op een van de zaterdagen dat er een stel (2 personen) van ons aanwezig is, hoe is dan de procedure ? Verkopen ze het zonder ons, bij Flier of moeten we een formulier klaar leggen waarop staat dat bij aankoop van een kunstwerk contact opgenomen moet worden met de maker ervan ? (zie daarvoor de aanwezige kaartjes). Meinto zal dit uitzoeken en bespreken met de verantwoordelijke man bij Flier.

Tot zo ver Flier.

Janneke heeft wat informatie voor hen die een avond (22 november) in Rogat willen staan.

Andries kan ons niets vertellen over de pop-up-gallery in Burgum want hij is er niet. Wim heeft de namen van de dames die dit regelen, aan hem doorgegeven tezamen met hun telefoonnummers. Of Andries al contact met hen gehad heeft, is niet bekend; Wim weet wel te vertellen dat de locatie gunstig is en dat de belichting in het pand uitstekend is en dat de hele entourage  te vergelijken is met Veendam.

Ivo heeft contact gehad met Marja Thijsen uit Almere en zal dit verder uitdiepen ….

De discussie over een ledenstop of niet, valt mee en eigenlijk is men er niet uit; bij iemand thuis vergaderen heeft veel voordelen ten opzichte van een zakelijk aandoende ruimte in een hotel of iets dergelijks. De toeloop van aspirant-leden zal niet zo vreselijk groot zijn en lang niet iedereen is geschikt; vaak worden mensen door gebrek aan kwaliteit, afgewezen. Het komt er op neer dat men liever bij een van de leden thuis zit dan in een ongezellige zalenruimte; als het ledenaantal groeit in de richting van de  dertig kunnen we altijd nog zien wat we doen. Niemand is altijd aanwezig, absenten heb je altijd, kortom, laten we het maar houden zoals het is, bovendien, met stakende stemmen (en dat was bij nadere inventarisatie van de meningen inderdaad het geval) kun je hierover geen beslissing nemen; daarom, laten we maar gewoon doorgaan zoals we altijd gedaan hebben.

Punt rondvraag:

Ivo heeft een prachtig verhaal over de gesprekken die hij en Jos Jansen hebben gehad met dhr. Loman, eigenaar van het door hem overgenomen pand waar voorheen het museum “De 5000 morgen”  in was gevestigd. Dhr. Loman wil hier graag een kunstbestemming aangeven maar weet niet goed hoe. Ivo en Jos worden door hem gepolst als adviseurs en voor de SDK liggen hier wellicht mogelijkheden. We besluiten af te wachten wat dit contact voor ons kan betekenen en Ivo houdt ons op de hoogte. Verder vertelt hij geanimeerd over de laatste ontwikkelingen bij de Tamboer en dan met name de nieuwe expositieruimte. Ook hier besluiten we af te wachten en zien in de toekomst wel wat voor consequenties de interne verbouw en de aanstelling van de nieuwe directeur, en diens ideeën over kunst, voor ons zullen hebben.

Henk is benieuwd naar ervaringen van deze of gene op kunstgebied; Arie doet meteen een duit in het zakje en vertelt enthousiast over een tentoonstelling van Herman Gordijn, die leraar is geweest van Ivo aan “het Rietveld”,    in Gorssel, in de Achterhoek, net onder Zutphen.

Zjkln wijst op een expositie in het provinciaal museum in Assen. Volgens haar zeer de moeite waard en indrukwekkend.

Marjolijn zit met de bijeenkomst in november, de 15e om precies te zijn, in haar maag omdat zij het dan erg druk heeft met een verhuizing en alles wat daarbij komt kijken en wil graag verlost worden van de verplichting de SDK te moeten ontvangen; geen nood, want Henk van den Breemen is bereid het stokje van haar over te nemen en verhuist dus als vergaderadres van 21 februari 2018 naar 15 november 2017. Dus, de volgende bijeenkomst, woensdag 15 november, vindt niet plaats in Emmen maar in Zuidwolde bij Henk van den Breemen.

Nu moeten we alleen nog een vervangende bestemming zien te vinden voor de bijeenkomst op 21 februari 2018 maar daar hebben we nog ruimschoots de tijd en het geduld voor om dit te regelen; natuurlijk zijn vrijwilligers die klaar staan om dit ontstane gat op te vullen, van harte welkom zich te melden.

Als allerlaatste, maar daar hebben we de hele avond in spanning op gewacht, is Myrthe aan de beurt. Zal ze besluiten om “ja” tegen ons te zeggen of komen we op haar over als “een zootje ongeregeld”, want dat zijn we, hoe je het ook wendt of keert, of neemt ze ons serieus genoeg om met ons in zee te gaan (niet zo ver als Theun Krikke) ?  Het antwoord is “ja, ik wil”. Dat is dus duidelijk; welkom in de groep.

Het zakelijke gedeelte zit erop; we hebben er weer veel tijd aan moeten besteden maar soms kun je niet anders; er moeten afspraken gemaakt worden anders lopen dingen gewoon niet. Maar het zit er op !

We storten ons aan de tafel in de achterkamer op de drank en de hapjes. Meinto verdwijnt met een aantal geïnteresseerden  in zijn atelier en we vermaken ons prima !

Meinto, bedankt voor alles, het was goed.

We nemen, na deze vruchtbare avond, de terugweg naar Hoogeveen en nu pas, in de opkomende mist, valt ons op hoe ver de rondweg om Emmen wel niet is; gigantisch ! En dan te bedenken dat er lieden zijn die, om een bijeenkomst van de SDK bij te wonen, dit altijd voor hun kiezen krijgen ……

 

 

Wim Blom      SDK      Hoogeveen

 

............................................

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Wim Blom thuis op 27 september 2017.

 

Aanwezig: Henk van den Breemen; Bernd van der Haar; Andries Middelbos; Ivo Winnubst; Arie Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Wim Blom thuis op 27 september 2017.

 

Aanwezig: Roelof Koobs; Janneke Wiersma; Zjkln; Andries Middelbos;  Gert Veldman; Theun Krikke; Meinto Post; Ivo Winnubst; Marjolijn van Ginkel; Henk van den Breemen; Bernd van der Haar; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Arie Goedhart; Kees van Rijen (de Koerden zijn onrustig, vandaar …..); Femke-Anne Kaldenberg; Hugo Galama.

 

Afwezig zonder kennisgeving: Roy Greve; Trudy van den Bos; Wessel Bezemer.

 

Waarschuwing vooraf: Meestal werk ik de notulen een dag later uit en doe daarbij een beroep op mijn geheugen daar ik trefwoorden noteer, tijdens de vergadering, en gebruikmakend hiervan, gecombineerd met zaken die ik mij nog herinner, schrijf ik het verslag. Ik kan niet alles wat ik hoor, gedurende de besprekingen, noteren omdat mijn oog-hand-coördinatie veel te wensen overlaat. Mijn herinneringen zijn dus erg belangrijk en gezien ik dit verslag enkele dagen later, door omstandigheden gedwongen, moet maken, is het gevaar aanwezig dat ik relevante dingen vergeten ben; daarvoor alvast mijn excuses.

 

Eindelijk, na een lang zomerreces, zien wij elkaar weer.

Wel een week te laat maar toch ….

Langzaam vult de huiskamer zich met belangstellenden; sommigen komen met meerderen tegelijk, anderen druppelen een voor een naar binnen en de aanwezigheid van het totale gezelschap wordt besloten met de, ietwat verlate, komst van Bernd die de bijeenkomst “glad vergeten” was.

Degene bij wie de avond gehouden wordt, heeft ook de leiding maar omdat Wim moet notuleren is dit stokje overgenomen door Andries die meteen, voortvarend als hij is, het woord geeft aan Meinto die ons een doekje open doet over de op handen zijnde groepsexpositie van ons bij Flier in Emmen.

Hij heeft ons al, per e-mail, verschillende gegevens doen toekomen over deze tentoonstelling maar belangrijke afspraken met elkaar moeten vanavond gemaakt worden. Even wat zaken hierover op een rijtje: We verdelen de deelnemers in groepen van  3 en een van 4. Groep 1 bestaat uit: Wessel Bezemer, Kees van Rijen en Roelof Koobs. Groep 2 wordt gevormd door: Meinto  Post, Marjolijn van Ginkel en Ivo Winnubst. Groep 3 heeft als leden Zjkln, Bernd van der Haar en Theun Krikke. Groep 4 wordt gecomplementeerd door Femke-Anne Kaldenberg, Andries Middelbos, Janneke Wiersma en Arie Goedhart.

Elke groep spreekt met elkaar af wanneer men de zaak inricht, wie er rijdt, wie wat doet enz.; kortom, men houdt als groep contact met elkaar en spreekt dingen met elkaar af.

Alles moet door onszelf gebeuren; het inrichten van de ruimte (en die is groot !), meenemen  van sokkels, P.R.-activiteiten, opening ( Marjolijn vraagt hiervoor de directeur van het CBK in Emmen, Suze van der Ster), persbericht (Zjkln zal de volgende bijeenkomst een concept hiervan indienen die door Ivo, digitaal, verspreid zal worden), het aanleveren van kaartjes bij de kunstwerken (een ieder krijgt 1 maand de tijd om de gegevens hiervoor zoals naam, titel, techniek en prijs, door te geven aan Ivo zodat hij hiervan kaartjes kan maken), posters die overal opgehangen kunnen worden, zelfs het aanbrengen van ophangpunten zal door onszelf moeten gebeuren. Het ophangen en inrichten zal plaatsvinden op maandag, 13 november (de groep van Bernd, no. 3, moet hier voor noodgedwongen uitwijken naar woensdag, 15 november), terwijl het afbreken  is gepland voor dinsdag, 16 januari (wat voor Bernd zijn groep waarschijnlijk de dag daarop zal gebeuren). De opening wordt vastgesteld op zaterdag, 18 november om 15.00 uur. Per persoon kunnen ongeveer 10 werkstukken  worden ingeleverd en hoe we de ruimte moeten verdelen over de 4 groepen, dat moeten we ter plekke maar even bekijken. Tot zover Flier in Emmen.

Andries meldt dat hij nog geen contact heeft gehad met de Pop-up-galerie in Burgum; Wessel kan ons niets vertellen over het gemeentehuis van de gemeente Westerveld want hij is er niet en Zjkln moet op de vragen over het Waterschapsgebouw in Coevorden het antwoord schuldig blijven; zij is er nog niet aan toe gekomen.

Henk vertelt geanimeerd over het kunstgebeuren in Hardenberg, “beeldenstad”, waar hij en Zjkln aan deel hebben genomen; het was goed georganiseerd, er waren uitstekende vergoedingen voor autokosten die gemaakt moesten worden, gastgezinnen die betaald werden, kortom, met de sponsoring zat het wel goed en als deelnemer had je niets te klagen (afsluitende boottocht over de Vecht), belangstelling was prima dus alle redenen om het volgende jaar weer mee te doen.

Ivo is helaas aan het contact leggen met Marja Thijsen uit Almere nog niet toe gekomen.

Henk vertelt nog iets over “Greenwich Village” en de vergadering buigt zich daarna over de 3 kandidaat-leden die zich aangemeld hebben. Daar kan ik kort over zijn: Myrthe van Dijk, die door Zjkln is aangebracht is, wordt aangenomen en Zjkln zal haar op de hoogte hiervan brengen met het verzoek contact op te nemen met de secretaris. Egbertha Prins, ook door Zjkln aangemeld, wordt te licht bevonden en wordt door de aanwezigen niet geaccepteerd en zal door Zjkln geïnformeerd worden. Sophie Mellema haalt het wel en zal daarover door Wim benaderd worden.

Deze stijging van het aantal leden van de SDK doet stof geven aan de discussie over het feit dat er wel of niet een ledenstop moet ingevoerd worden omdat we uit ons jasje groeien en de opkomst voor bijeenkomsten in de toekomst wel eens zo groot zou kunnen zijn dat verschillende vergaderadressen verstek zullen moeten laten gaan. We komen daar, een-twee-drie, niet uit en besluiten dit heikele punt over te tillen naar een volgende bijeenkomst.

Het punt “rondvraag” komt aan de orde.

Gert: zijn buurman doet mee aan de Kunst-10-daagse in Bergen; hoe kan dit ? Hij informeert.

Ivo vertelt, n.a.v. vragen van Henk hierover, over de verbouwingsperikelen in de Tamboer; de expositieruimte gaat er bepaald niet op vooruit en duidelijkheid omtrent het reilen en zeilen van degene die verantwoordelijk is voor het inrichten van de tentoonstellingsruimte en over de verhoudingen en betrekkingen tussen hen die zich binnen de organisatie van de Tamboer met kunst bezig houden, blijft uit en daardoor is transparantie ver te zoeken. We wachten af ……..

Meinto: wellicht komt er in 2018 nog een gelegenheid om als groep SDK te exposeren in Emmen; hij houdt ons op de hoogte.

 

Ik zal wel wat vergeten zijn; het was dan waarschijnlijk niet zo belangrijk.

Na dit zakelijke gedeelte stort men zich op de aanwezige drankvoorraad en dunt het aantal aanwezigen langzaam uit tot er een harde kern overblijft die zich neervlijt aan de grote tafel en gezellig door kout, eet en drinkt tot mijn (v)echtgenote het om 11.40 uur  welletjes vindt en iedereen die niet blijft slapen, de deur uitbonjourt.

 

 

Wim Blom      SDK      Hoogeveen

 

............................................

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Zjkln thuis op woensdag 17 2017.

Aanwezig: Goedhart; Roelof Koobs; Wessel Bezemer; Roy Greve; Trudie van den Bos; Meinto Post; Zjkln; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Marjolijn van Ginkel (stelt nog steeds de tolerantie van het Franse volk op de proef); Janneke Wiersma; Gert Veldman; Theun Krikke; Hugo Galama; Femke-Anna Kaldenberg (ziek thuis !); Kees van Rijen (is in Turkije maar komt daar gegarandeerd voor een dicht deur want Erdogan zit momenteel bij Trump).

 

En dan: we zijn bij een historisch hoogtepunt beland want niemand, die absent is, heeft zich zonder kennisgeving afgemeld ! Dit is zo krom als het maar zijn kan en klopt van geen kant want iemand die zonder kennisgeving afwezig is, meldt zich juist niet af. Ik bedoel natuurlijk: elkeen die niet aanwezig kan zijn door welke oorzaak dan ook, heeft zich keurig afgemeld en  er is niemand geweest die er niet bij is zonder afmelding. Zo, als dit feit de geschiedenisboekjes niet haalt dan weet ik het niet meer …..

 

En nu de bijeenkomst.

Ondergetekende wordt opgehaald door Andries en welgemoed, voorzien van een deugdelijke routebeschrijving en een “survival-kit”,  duiken we per auto de binnenlanden van Drenthe in. We passeren Alteveer-west, Alteveer-centrum en verlaten deze plaats (bekend van het kerstlied “Nu sijt wellecome”, en in het bijzonder door de passage “”Gij komt van also hoge, van Alteveer …..”) richting Kerkenveld waar we op een verlaten landweg een “eenzame fietser” passeren “die tegen de

 wind ….”. Het blijkt Ivo te zijn die het voorecht mag genieten achter onze auto de Scholtenswijk op te rijden, happend naar adem en door onze achteruitkijkspiegel volledig onzichtbaar door de stofwolken die wij veroorzaken want deze weg is onverhard en het Macadam is zo droog als gort.

We parkeren de auto bij de eerste bewoning aan de rechterkant dat een verbouwd boerderijtje blijkt te zijn en de domicilie van Zjkln. Er zijn al enkele leden van de SDK aanwezig en langzaam druppelt de rest ook binnen wat buiten blijkt te zijn want de bijeenkomst vindt plaats in de buitenlucht met uitzicht over de omringende landerijen en begeleid door het gekwinkeleer van zangvogeltjes en het gezang van een merel of zanglijster op de achtergrond. Wim ontdekt nog een ooievaar, foeragerend aan een slootkant en de rest van de aanwezigen ziet ze vliegen. Wessel is er voor de eerste keer bij, wordt speciaal verwelkomd door Zjkln die hem tevens feliciteert met het behaalde “”jagersdiploma” en daar er geen knollenveld in de buurt is met parmantig zittende haasjes, kan de bijeenkomst zonder geknal en in alle rust voortgezet worden.  Wessel  vertelt iets over zichzelf en zijn manier van werken  en daarna stelt iedereen zich achtereenvolgens aan hem voor en zegt iets over zijn of haar werk. Dit neemt ongeveer een uur in beslag en wordt door een ieder zeer gewaardeerd want “zo hoor je nog eens iets over een ander wat je nog niet wist” (Bernd). Roy heeft zelfs een boekwerkje meegenomen over hemzelf en zijn werk en al gauw circuleert dat onder de aanwezigen en vliegen complimenten over en weer. We krijgen nog een stoomcursus bronsgieten van Wessel en stomen na het voorstelrondje door naar het praatpapier van Bernd. Voor die van wal steekt laat Zjkln een kaartje rondgaan met het verzoek om de namen van iedereen daarop te vermelden want dan wordt dit kleinood gestuurd naar Femke-Anne ten einde deze zieke een hart onder de riem te steken.

Bernd licht zijn schrijven toe en na toetsing met de Statuten door Arie komt het er eigenlijk op neer dat dit epistel een verkorte, populaire versie is van wat in hoogdravende taal in de Statuten verwoord is. Veel discussie is niet nodig en tenslotte wordt besloten dat Ivo de Statuten op onze site zal zetten zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Zjkln heeft voor ons een heuse agenda gemaakt en dat wordt keurig afgewerkt. Twee dames hebben zich bij haar aangemeld als nieuw lid, Myrte van Dijk (www.kumy.nl) en Egbertha Prins (egberthaprins.exto.nl); Myrte werkt bij het CBK-Emmen en dat vergroot wellicht de mogelijkheden voor ons om in die plaats eens te exposeren. Voor Meinto is dit gegeven belangrijk daar hij bezig is de tentoonstellingsmogelijkheden voor ons in Emmen of omgeving , in kaart te brengen.  We spreken af dat een ieder de websites van de dames zal bekijken en in september komen wij er op terug.

Dan komt het punt aan de orde waarbij iedereen de gelegenheid krijgt expositiemogelijkheden naar voren te brengen. Meinto: hij heeft drie mogelijkheden voor de SDK maar krijgt daarover nog berichten binnen; ten eerste: de bibliotheek in Emmen. Deze heeft drie etages en op elk daarvan kan geëxposeerd worden ( 6 stuks per verdieping);  in totaal dus ongeveer 18 werkstukken plus driedimensionaal werk waarbij aangetekend dient te worden dat er geen sokkels aanwezig zijn. We zouden er na volgend jaar juni terecht kunnen en dat voor een periode van 4 weken (Meinto probeert dit te verlengen naar 8). Dan: het nieuwe Atlastheater; daar komt nog bericht van. Ten derde: de Meubelzaak Flier op het industrieterrein; de bovenste etage is helemaal ingericht voor kunst; men is zeer “kunst-minded” en er wordt veel zorg besteed aan promotie en dergelijke. Ook hierbij geldt: Meinto krijgt hierover nog informatie binnen.  Komt erbij dat het eventuele lidmaatschap van Myrte onze mogelijkheden tot exposeren alleen maar vergroot.

Andries: in Burgum (Bergum, Friesland) is net zo’n Pop-up-gallery als in Veendam;hij informeert verder en legt contact.

Wessel: in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld worden regelmatig exposities gehouden; het staat in Diever en hij heeft daar contacten. Hij zoekt uit wat de mogelijkheden zijn voor de SDK.

Zjkln: het Waterschapsgebouw in Coevorden; zij gaat er achter aan.

Ivo: roept iedereen op meer gebruik te maken van de facebook-pagina.

Henk: deelt folders uit van Greenwich Village, waar hij, samen met anderen, exposeert. Hij heeft   nog meer gegevens voor ons over het kunstgebeuren in Hardenberg; hij zal deze gegevens naar Wim toe sturen per email zodat die ze dan verder kan zenden naar de rest. (Bij het ter perse gaan van dit verslag was er helaas nog niets binnen zodat jullie die informatie in een iets later stadium alsnog krijgen – Wim)

 

Tenslotte is er niets zakelijks meer te bespreken en genieten we van de weidsheid, de landelijke rust die echter wreed verstoord wordt door Trudie die, zichzelf begeleidend met mandoline en gitaar (maar niet tegelijk), enkele zelf geschreven liederen ten gehore brengt. Nee, zonder gekheid, Trudie, het was erg fijn en wat jij gedaan hebt hoort er helemaal bij; het is toonkunst en toonkunst is ook kunst ! Zoals gezegd, met een hapje en een drankje en met de stem van Trudie, voorzien van welluidende gitaarklanken op de achtergrond is het goed vertoeven geweest, daar op het Drentse platteland.

 

 

 

Wim Blom     SDK     Hoogeveen

 

--------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Ivo Winnubst thuis op woensdag 19 april 2017.

 

Aanwezig: Femke-Anne Kaldenberg; Zjkln; Arie Goedhart (herstellende van een longontsteking maar toch aanwezig !); Janneke Wiersma; Roy Greve; Henk van den Breemen; Theun Krikke (komend vanaf Thailand, ik bedoel: Schiermonnikoog maar de Groningers zeggen: ’t ailand ….); Ivo Winnubst;

Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Kees van Rijen (zit in Turkije om stemmen te tellen); Trudie van den Bos; Gert Veltman ( heeft het, jammer genoeg, niet gered); Andries Middelbos (is aan het zonnebaden in Tel Aviv); Bernd van der Haar; Hugo Galama; Meinto Post (zit met een interne verbouwing); Roelof Koobs (is pas geopereerd en ziet de wereld nog niet helemaal helder); Marjolijn van Ginkel (maakt momenteel, denk ik, Frankrijk onveilig).

 

Afwezig zonder kennisgeving: Wessel Bezemer.

 

Wanorde alom! Een heerlijke chaos want iedereen loopt door elkaar, Femke-Anne komt na achten binnendruppelen, Ivo verdwijnt met enkele gasten in het voorgedeelte, Lydia deelt her en der koffie uit en om kwart over acht zitten allen bij elkaar en blijkt Ivo de controle en het overzicht niet kwijt te zijn want met vriendelijke doch besliste hand leidt hij de gesprekken, doet af en toe zelf een duit in het zakje, laat de discussie los en de zijpaadjes rustig bewandelen maar weet elkeen toch keurig bij de les te houden. Kortom, een gezellige en ontspannen avond waarin ieder zijn of haar zegje kan doen en dat ook doet.

Volgens Ivo is het gezelschap op deze avond wat klein maar “de harde kern” is aanwezig, dus heeft deze bijeenkomst zeker zin; we springen, qua onderwerp, van de hak op de tak en dus doe ik er op deze manier verslag van.

Roy is er bij en antwoordt desgevraagd dat hij het behoorlijk druk heeft en noemt als voorbeeld de opdracht die hij vanuit Zwolle gekregen heeft om aldaar, voor het “Staetshuys”, geboortehuis van Thorbecke, een beeld van die laatste te maken.

Theun vertelt van zijn avonturen op Schiermonnikoog, zijn ontmoeting met een onvervalste schiere monnik en Arie vult de hiaten aan door te vertellen dat deze monniken afkomstig zijn van het klooster “Sion” te Diepenheim bij Deventer en dat dezen trachten weer een klooster te bouwen voor de schiere monniken op dit waddeneiland. De beer is los; ieder weet iets te zeggen over monniken en kloosters. Ivo vertelt over een klooster in “La Grasse”, aan de voet van de Pyreneeën, waar men witte pijen draagt en over de rust en de mystieke sfeer die overal rondhangt en over zijn “biechtstoel-foutje”; Henk houdt het dichter bij huis en raadt een ieder aan eens in retraite te gaan in “de Slangenberg”, een klooster bij Doetinchem; Roy verhaalt, opgetogen, over zijn ervaringen met een Russisch-orthodox klooster in België. We verlaten de kloosters en komen terecht in Emmen.

Ivo stelt vast dat Meinto, gezien zijn reactie per email, nog geen kans heeft gezien zich te verdiepen in, voor ons aantrekkelijke, tentoonstellingsmogelijkheden in Emmen en omgeving. Wellicht kan een zekere Ingo Let die een galerietje heeft bij de ingang van het oude dierenpark, iets voor ons betekenen; Arie, Roelof en Marjolijn hangen er al. Meinto zal van die mogelijkheid op de hoogte gesteld worden.

Vervolgens komen we, via Ivo, terecht bij de moeilijkheden die het werken met goudfolie met zich meebrengt; we krijgen een spoedcursus van Ivo over dit onderwerp en belanden uiteindelijk bij het onderwerp waar Bernd het een en ander over op papier zou zetten  maar helaas afwezig is, namelijk: wat wordt er van nieuwe leden verwacht ?  Een interessante vraag en zeker de moeite van het beantwoorden waard maar besloten wordt te wachten totdat Bernd hierover iets op het papier gezet heeft. Evenals het “professionalisme” van Henk, is de discussie hierover leuk maar je komt er niet uit; over beide items praten blijft de moeite waard maar wordt verschoven naar een later tijdstip.

Het vijftigjarig jubileum van de Tamboer komt aan de orde.

Eerst even het volgende: Wim zou participeren in de festiviteiten rond dit feest. Dat wil zeggen, hij zou mede exposant worden, samen met 49 andere kunstenaars uit Hoogeveen en omgeving maar heeft zich daarvan teruggetrokken omdat hij een kritisch stuk in de krant heeft geschreven over de slechte omstandigheden die tentoonstellingen in de expositieafdeling van de Tamboer tot een “crime” maken. Hij had nogal wat kritiek over de ruimte en de verlichting en kon zijn deelneming aan de jubileumexpositie niet rijmen met deze kritische opstelling jegens de Tamboer. Naar aanleiding van dit krantenartikel is er een gesprek geweest tussen de directeur, de heer Werkhoven, en Wim bijgestaan door Ivo. Heeft de Tamboer lering getrokken uit dit krantenstuk en dit gesprek ? Het lijkt er op van niet; de opening van de expositie was als gebruikelijk: veel bla-bla, toeters en bellen maar het had, volgens de aanwezigen, niet veel om het lijf en de verslaggeving en publiciteit rond dit gebeuren was, volgens Arie, “een aanfluiting” want het enige resultaat van betekenis was een klein berichtje in een plaatselijk krantje. Enkele dagen na de opening moest Ivo zelfs concluderen dat alle kunstwerken verwijderd waren omdat de schotten waaraan ze hingen elders gebruikt moesten worden (zie de foto’s hierover die eerder verstuurd zijn). Ook de verlichting was dusdanig slecht dat verscheidene kunstwerken niet of nauwelijks “uit de verf kwamen”. De conclusie is duidelijk: kunst blijft, ook landelijk gezien, een ondergeschoven kind wat Femke-Anne verleidde tot de uitspraak dat er respectloos is omgegaan met de makers van al deze kunstwerken. We ondernemen geen actie tegen de Tamboer maar besluiten rustig af te wachten op wat er komen gaat en zijn benieuwd of  de op handen zijnde renovatie van de expositieruimte verbetering gaat brengen en of onze expertise in dezen nog door de Tamboer verlangd wordt.

Montmartre-Ruinen.

Voor alweer de 18e keer wordt deze happening gehouden op de Brink van Ruinen. Het vindt plaats op 30 juli, van 13.00 uur tot 17.00 uur en staat in het teken van een uitgebreider kunstgeheel, “Cultuurexplosie De Wolden”. Deze uitgebreide kunstmarkt voor amateurs en professionals wordt gecombineerd met live-muziek en zal deze zomer 1 maal gehouden worden. Het zou leuk zijn om, net als het afgelopen jaar, als SDK bij elkaar te gaan staan. Opgeven kan bij Femke-Anne.

We zijn al weer bij de rondvraag beland.

Eerst Henk: Op 3 tot en met 8 juli nemen Henk en Zjkln deel aan een beeldenmanifestatie in Hardenberg, dit naar aanleiding van Henks deelname aan de beeldentuin in Gees. Ook de SDK wordt hierbij hartelijk uitgenodigd wat Femke deed voorstellen met een groep te gaan en er een gezellige dag van te maken; tijdens de volgende bijeenkomst komen we hier op terug.

Femke: De Stichting Promotie Ruinen zoekt nog keramisten; het gaat in totaal om 10 kramen. Wie iemand kent mag de naam doorgeven (iets voor Marijn Boerstra ? Lindenlaan 31,  7907 AT  Hoogeveen / 06-22063646).

Femke, nog een keer: is het niet aardig een kaartje naar Roelof te sturen, namens de SDK ? Zij regelt dit.

Femke, nog eens: geanimeerd vertelt zij van haar contact met een juffrouw uit Haren, een Wit-Russische van oorsprong luisterend naar de exotische naam van “Olga”, en de daar uitvloeiende uitnodiging eens een les te komen geven aan een lagere school uit die plaats, over “kunst”, iets wat inmiddels al gebeurd is en dat naar alle tevredenheid van iedereen; iets dergelijks heeft Femke ook gedaan aan het “Oel’nbret”, een lagere school in Ruinen.

Zjkln: ook zij heeft les gegeven aan het “Oel’nbret” in Ruinen over beeldhouwkunst; dit viel ook in de smaak en iedereen was tevreden.

Nog een keer Zjkln: meer dan 200 inzendingen waren er voor een beeldenexpositie in Heino, filiaal van “De Fundatie” uit Zwolle; 16 beelden werden met een plaatsing gehonoreerd waaronder twee van Zjkln ! Proficiat !

Nog steeds Zjkln: enthousiast vertelde zij over “urban sketching” en stelde voor om dit samen eens te gaan doen, iets waar de meesten nog even over na moeten denken.

Wat er verder allemaal gebeurd is, weet ondergetekende niet; het enige wat bij hem bekend is dat hij en Henk naar voren gegaan zijn om daar buiten bij de voordeur een “saffie” te gaan roken alvorens weer naar binnen te gaan. Vervolgens zijn ondergetekende en Arie met wie hij mee reed, afgetaaid en naar huis gegaan. Ongetwijfeld zal het vervolg van deze avond onder het genot van een hapje en een drankje nuttig en gezellig geweest zijn en moeten we, vanaf deze plaats, Ivo en Lydia bedanken voor de goede ontvangst en gastvrijheid, iets wat we dan ook doen en we hopen elkaar weer te zien op de volgende bijeenkomst, wat de laatste van het seizoen 2016/2017 zal zijn, bij Zjkln thuis in Kerkenveld.

 

 

Donderdag  20 april 2017          Wim Blom     SDK

 

-----------

 

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Roelof Koobs thuis op woensdag 15 maart 2017.

 

Aanwezig: Roelof Koobs (tevens Spreekstalmeester, deze avond); Andries Middelbos; Arie  Goedhart; Ivo Winnubst; Henk van den Breemen; Zjkln; Meinto Post; Theun Krikke; Kees van Rijen; Marjolijn van Ginkel; Bernd van der Zwaag; Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Hugo Galama; Gert Veldman (is wel terug, maar amper …..); Trudie van den Bos; Wessel Bezemer (nu weten we nog niet hoe hij er uit ziet); Femke-Anne Kaldenberg.

 

Afwezig zonder kennisgeving: Roy Greve; Janneke Wiersma

(het neemt weer toe, ….zucht, zucht …..).

 

Roelof gaat voortvarend te werk en opent de bijeenkomst door Theun uit te nodigen ons deelgenoot te maken van zijn wedervaren in Noordwolde. Deze laatste beluit eerst maar eens wakker te worden en brengt ons daarna op de hoogt van de allernieuwste Noordwoldse ontwikkelingen. Daaruit blijkt al snel dat, qua expositiemogelijkheden, deze plaats voor ons geen meerwaarde heeft; de uitstallingsruimte bevindt zich, zoals wij door de informatie van Zjkln reeds vermoedden, inderdaad in de “rietvlechtschool” en wordt daar ondergebracht onder de klinkende naam “Kunstwerk in Stellingen”, refererend aan de Ooststellingwerfse en Weststellingwerfse contreien. Het is een multifunctioneel gebouw dat momenteel verbouwd wordt maar, naar de inschatting van Theun, is het niets voor ons daar, onder meer, de verlichting erg slecht is en niet veel zal veranderen; dus, exit  Noordwolde.

Delia’s aanmelding komt op de proppen. Er wordt lang en breed over gepraat en bijna iedereen heeft wel wat te melden, hetzij ten gunste van haar of van negatieve aard; het slot van het liedje is toch de afwijzing van haar om lid te mogen worden omdat men bang is dat haar toelating zou kunnen leiden tot onderlinge fricties in de groep, en “dat moeten we niet willen”. Ivo wikkelt het verder met haar af.

Er worden enkele opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het “Tamboerverslag” van Wim en Ivo waaruit men zou kunnen concluderen dat er, binnen de Tamboer, twee stromingen zijn die langs elkaar heen werken, Jan Werkhoven en Geert Oldenbeuving enerzijds en Sejo Slingenberg en Jerry Bisschop anderzijds. Hoe dan ook, we wachten de herinrichtingsplannen en of onze inbreng daarbij gevraagd wordt, rustig af.

Arie en Roelof vertellen vervolgens over hun avonturen in de Haulerwijkse dreven; zij hebben daar wat “rondgehummeld” in een keukencentrum met dezelfde naam (Hummel, ik dacht dat dat een sportmerk was) en er zou contact met hen worden opgenomen over de mogelijkheid klanten die een keuken aanschaffen de toestemming te verlenen een kunstwerk van enkele honderden Euro’s uit te laten kiezen maar, tot op heden, hebben zij nog niets vernomen vanuit het noorden. Ze hadden tevens sterk de indruk dat alles daar om de keukens draait (zeer begrijpelijk, overigens) gezien het feit dat men daar het liefst exposities heeft van twintig mensen of meer, voorafgegaan door een, door hen georganiseerde, dat wel, opening waar zoveel mogelijk gasten op af zouden komen (wat natuurlijk gunstig voor de keukenafzet is).  Dus, conclusie van ons: evenals Noordwolde ook hier, exit.

Bernd heeft, de vorige keer, geopperd eens op papier te zetten wat men verwacht van nieuwe leden;

 Hij is daar zelf niet aan toe gekomen en, om eerlijk te zijn, heeft niemand er verder over na gedacht. Suggestie voor hem: zet eens wat op papier hierover, dan kunnen we daar over brainstormen en zien of we er wat mee kunnen.

Ook voor Henk van den Breemen geldt hetzelfde: op de vorige bijeenkomst riep hij de rest op eens na te denken over de stelling: “wanneer ben je nu amateur en wanneer professional?”. Over dit onderwerp kun je wel een boek schrijven; eigenlijk staat de uitkomst al vast: je komt er niet uit. Alhoewel, het blijft een geschikt item om enkele gedachten en mogelijkheden op papier te zetten en daar eens met elkaar over te bomen. Dus Henk, wat let je ?

Meinto zou onderzoeken wat voor  expositiemogelijkheden Emmen en omgeving voor ons heeft; hij is daar nog niet aan toe gekomen, het zit nog in de pen.

Ivo stelt, tijdens de rondvraag, het boekje aan de orde, dat wil zeggen, het probleem met de exemplaren die, door slecht nietwerk, uit elkaar vallen.  Hij heeft daarover contact met de drukker gehad en die heeft voorgesteld 5% van de prijs terug te betalen (wat uiteindelijk peanuts zijn) of bij een volgende bestelling, enkele honderden stuks gratis te drukken (je kunt, in dit geval, moeilijk 3 jaar na dato met een volgende opdracht aan komen). We hebben eigenlijk geen poot om op te staan  daar we deze dingen aangeschaft en betaald hebben zonder BTW er bij. Besloten wordt om ons verlies maar te nemen en de volgende keer iets meer te betalen (dus wel met BTW) zodat reclames dan wel zin hebben.

Bernd merkt op dat de expositie in Veendam hem een prettig gevoel gegeven heeft en iedereen beaamt dit.

Theun komt er achter dat er een schilderij van hem in Veendam is achter gebleven. Nu wist hij dat ook wel en had Wim verzocht hier naar te informeren bij de dames uit genoemde plaats; die is dat natuurlijk weer straal vergeten en beloofde beterschap en ik kan u, bij het ter perse gaan van dit artikel, verzekeren dat dit misverstand al uit de wereld is en dat het vermiste schilderij terecht is.

Tenslotte komt Zjkln met de opmerking dat we de twee laatste bijeenkomsten van het seizoen 2016/2017 nog niet onder dak zijn. Dit is helemaal waar; er wordt voor de twee volgende bijeenkomsten om ruimtes gevraagd en die worden gevonden: woensdag 19 april bij Ivo in Elim en, we blijven in de buurt, woensdag 17 mei bij Zjkln. Deze laatste zal een uitgebreide routebeschrijving, via de secretaris, rond zenden omdat niet iedereen een Tom-Tom heeft.

 

Tot zover zijn we zakelijk gevorderd in de avond en de tijd die we over hebben, voordat de tent sluit, brengen we door met een hapje, een drankje en wat vriendelijk heen-en-weer-geneuzel. Enkele, dappere lieden van het gezelschap ondernemen de klimpartij naar boven ten einde bezit te nemen van de atelierruimte van Roelof die in zijn eentje in staat is, gezien de hoeveelheid schilderijen die hij geproduceerd heeft, drie Veendamse galerieën te vullen. Anderen blijven beneden en staan bij voorkeur bij de hapjes- en drankentafel en kletsen met elkaar over van alles en nog wat.

Langzaam dunt het kunstminnende volkje zich uit en keert de rust terug in deze Hoogeveense wijk.

 

 

Vrijdag 17 maart 2017          Wim Blom     SDK

 

 

---------------------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Henk van den Breemen thuis op woensdag 15 februari 2017.

 

Aanwezig: Henk van den Breemen (dat moet ook wel want anders komen wij er niet in); Arie Goedhart; Bernd van der Haar; Roelof Koobs; Ivo Winnubst; Zjkln; Kees van Rijen (het is verdacht rustig in Turkije zolang hij weer in Nederland is …..); Meinto Post ( ondanks de barre, winterse omstandigheden is hij er toch weer in geslaagd aanwezig te zijn; hulde daarvoor !); Wim Blom.

 

Afwezig met kennisgeving: Hugo Galama; Femke-Anna Kaldenberg (hopelijk is zij weer beter en kan ze haar verjarende moeder bezoeken); Theun Krikke (maakt Texel onveilig); Andries Middelbos (bejaarde klusser op Gronings platteland); Wessel Bezemer (zijn eerste bezoek aan het SDK zal woensdag  15 maart zijn bij Roelof; deze avond kwam het hem niet uit); Janneke Wiersma; Trudie van den Bos; Gert Veldman (down under …); Marjolijn van Ginkel (heeft op 21 december jl. al aangegeven dat zij niet kon).

 

Afwezig zonder kennisgeving: Roy Greve (zucht …..).

 

Voordat Henk kan aftrappen heeft Kees al van plaats geruild met Wim, met dien verstande, dat hij op 4 maart niet aanwezig hoeft te zijn in Veendam maar dat zijn plaats daar overgenomen wordt door Wim.

Dan is Henk aan de beurt; hij vraagt naar de ervaringen van een ieder in Veendam. Die blijken gunstig te zijn; er zijn al werken verkocht van Arie en Henk en het niveau van de expositie wordt door menige bezoeker hoog genoemd, de aanloop is redelijk en is, in vergelijking met onze  ervaringen in Assen destijds, zelfs uitstekend te noemen. Om dit kunstgebeuren het volgende jaar te herhalen is animo voldoende aanwezig al zal er dan wel gesproken moeten worden met de “dames” over een “groepskorting” wat betreft onze financiële bijdrage aan deze expositie. Ivo voegt daar nog aan toe dat een gunstiger tijdstip om te exposeren ons wel zou aanstaan. Besloten wordt om Kees toestemming te geven tot het kopen en aanbieden van een bloemetje, vergezeld met een cadeaubon van  €  30,--, aan de “dames”, voor de prettige samenwerking en de uitstekende verzorging van deze kunstexpo. Dit zal moeten gebeuren op de laatste zaterdag (11 maart) en dit is tevens de datum dat ons materiaal om 17.00 uur door iedereen opgehaald dient te worden. Pak de telefoon en regel even wie, welke stukken voor wie mee zal nemen.

Theun zou ons vertellen over de expositiemogelijkheden in Noordwolde (of all places !) maar is daar, door zijn afwezigheid, niet toe in staat; dan de volgende bijeenkomst maar. Zjkln hoopt niet dat hij doelt  op de “rietvlechtschool”, annex museumpje, daar zij daar minder goede ervaringen mee gehad heeft in het verleden; zij raadde ons af om daar eens te exposeren. Wellicht heeft zij gelijk en gaat het om dezelfde locatie maar misschien is het iets anders; Theun zal ons daarover in de toekomst inlichten.

Roelof komt met het nieuws dat er een expositiemogelijkheid is in Haulerwijk bij het keukencentrum van Hummel, bij verschillende aanwezigen bekend. Hij en Arie hebben daar eerder geëxposeerd maar er is een reorganisatie geweest en de ruimte schijnt kleiner geworden te zijn; Arie en Roelof zullen daar eens poolshoogte gaan nemen en zullen bij de lieden van het keukencentrum  aangeven dat het ook zo kan zijn, net als Arie dat eens heeft meegemaakt bij een keukencentrum in Zwolle, dat klanten bij de aankoop van een keuken een schilderij mogen uitzoeken voor een bepaalde prijs; dit zou de verkoopbaarheid aanzienlijk vergroten en daarmee ook de animo voor deelnemers aan een mogelijke expositie, daar men toch enige terughoudendheid betracht om als “veredeld behang” in een keukencentrum te gaan hangen.

Zjkln heeft ons allen een mailtje gestuurd waarin zij ons vraagt eens na te denken over de prijzen die zij moet vragen voor ontwerpen, concepten en modellen die zij gebruikt voor de Zomerexpo die ghouden wordt in de Fundatie in Zwolle en in een dependance daarvan in Heino. Dit is voor ons een moeilijk terrein omdat de Fundatie van een heel wat andere orde is dan een pop-up-galerie in Veendam of welke galerie dan ook. Zij weet nog helemaal niet of zij uitverkoren wordt maar wel moet zij aangeven welk prijskaartje er komt te hangen aan dat wat zij inzendt. Zij vraagt ons dus om advies; Ivo komt, na veel vijven en zessen, met de vuistregel dat de prijs voor een ontwerp 20 % moet zijn van de realisatiekosten.  In haar geval, gezien het idee dat zij indient, zullen realisatiekosten aanzienlijk zijn en daarmee ook de prijs die voor het concept betaald moet worden. Bestaande beelden zijn gemakkelijker te prijzen maar ook dat kan om problemen vragen. Het komt er op neer dat we niet in staat zijn haar veel te helpen, behalve dan met de vuistregel van Ivo.

Dan iets heel anders; de verwelkoming van Wessel Bezemer, als nieuw lid, wordt door iedereen toegejuicht maar anders ligt het bij de aanmelding als nieuw lid van Delia Bremer die daarvoor Ivo heeft benaderd.  Het is niet helemaal duidelijk waarom zij indertijd de club heeft verlaten en wat nu haar drijfveren zijn om zich weer aan te melden. Er ontstaat, over haar aanmelding, een levendige discussie waaruit blijkt dat er mensen zijn die moeite hebben met haar eventuele toetreding tot de Soos en dit zelfs willen tegengaan en voorstanders van haar komst. Ook zijn er verscheidene leden die haar niet of niet goed genoeg kennen om daar een mening over te kunnen vormen. Haar uitingen op het doek worden ronduit slecht genoemd maar haar schrijversproducten worden gunstig bevonden en zelfs geroemd; haar uitstraling, de energie die zij heeft, het vermogen zich steeds maar weer boven het maaiveld uit te doen steken, haar netwerk, haar contacten, dit alles wordt onderkend maar tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de Soos aan al die dingen weinig heeft gehad toen zij nog lid was. Kort en goed, Henk stelt voor om haar aanmelding eens te laten bezinken en daar op de volgende bijeenkomst terug te komen. En zo gebeurt het.

Nog een opmerking hierover: Bernd stelt voor, een soort lijstje te maken van zaken die van een nieuw lid mogen worden verwacht; zoiets hebben we niet, wellicht de moeite waard hier eens over na te denken ?

Meinto zegt toe eens te onderzoeken wat onze expomogelijkheden zijn in Emmen en omgeving.

Henk stelt het volgende voor:  Wanneer ben je amateur en wanneer professional of semi-professional ?? Hoe kijkt men tegen je aan ? Denk hierover na en de volgende keer komen we hierop terug.

 

Het formele  gedeelte, wat toch weer het grootste deel van de avond in beslag heeft genomen, is achter de rug; de tafel met heerlijkheden en drank staat in de achterkamer klaar en is gereed voor klandizie die niet lang op zich laat wachten. Henk en Wim vluchten naar buiten om hun nicotinepeil op te schroeven en de werkplaats van Henk trekt belangstelling genoeg zodat het voor hem de moeite waard is het licht daar te ontsteken ten einde te kunnen laten zien waar zijn kunstenaarshand zich nu mee bezighoudt. Zo loopt de avond langzaam ten einde, gaan de Soosleden successievelijk naar hun huis en kunnen de inwoners van Zuidwolde weer rustig gaan slapen. We hopen elkaar weer te zien woensdag 15 maart bij Roelof Koobs  thuis !!!

 

 

Hoogeveen, 16 februari 2017,    Wim Blom

 

 

............................................................................................................

 

Verslag van de bijeenkomst van  de SDK bij Arie Goedhart thuis op woensdag 21 december 2016.

Aanwezig: Arie Goedhart; Ivo Winnubst; Femke-Anne Kaldenberg; Andries Middelbos; Roelof Koobs; Marjolijn van Ginkel; Kees van Rijen; Zjkln; Gert Veldman; Janneke Wiersma; Meinto Post; Henk van den Breemen; Theun Krikke; Wim Blom.

Afwezig met kennisgeving: Hugo Galama (de woensdag blijft voor hem moeilijk); Bernd van der Haar (ziek thuis; beterschap !!!).

Afwezig zonder kennisgeving (“Foei”, helpt niet meer; ik moet al bijna vloeken ….): Roy Greve; Trudie van den Bos.

 

Te beginnen met twee heugelijke feiten : ten eerste, mijn computer is weer in orde;  tweedes : Kees van Rijen is op deze dag jarig. Hij zag het levenslicht in het jaar 1948, in Tilburg,  dus, reken maar uit ! In het kader van de ontwikkelingshulp is hij naar het noorden vertrokken en woont, sinds 1989 in Rolde. Wat zou het fijn geweest zijn; stel je toch eens voor:  Kees komt, per limo, aan bij het huis van Arie, wordt verwelkomd door een fanfareorkest dat luidkeels “Lang zal die leven …” speelt, wordt ontvangen door de burgemeester van Hoogeveen die hem terloops een erelintje van verdienste opspeldt voor zijn poging om door middel van het stimuleren van de recreatie in Turkije dit land weer uit het economische slop te halen, en dit onder het gejuich van een toegestroomde, enthousiaste menigte en dan betreedt de Turkse Nederlander onder het applaus  van enige duizenden het huis van Arie Goedhart, neemt plaats in de speciaal voor hem versierde stoel en laat alles maar over zich heen komen ….

Wat zou dit fijn geweest zijn, maar helaas, onze kas is niet zo ruim dat dit allemaal zou kunnen en we moeten ons tevredenstellen met het door Kees getrakteerde  appelgebak, al dan niet met slagroom.

Dit doen we dan ook en samen met de koffie cq. thee wordt dit zeer op prijs gesteld.

 

Genoeg over Kees, we gaan verder met het formele gedeelte van deze bijeenkomst.

Dit bestaat bijna geheel uit het onderwerp “Veendam”. Allereerst wordt vastgesteld hoe we het materiaal op 4 januari naar die plaats zullen brengen; m.a.w. wie rijdt met wie mee ?

Dit leidt tot het volgende:    Theun Krikke zal Andries vergezellen; Meinto Post zorgt voor eigen vervoer evenals Kees van Rijen; Wim Blom geeft zijn werk mee aan Zjkln maar rijdt niet met haar mee terwijl Henk van den Breemen dit wel doet; Arie Goedhart ontfermt zich over de aangeleverde stukken  van Roelof Koobs en Bernd van der Haar en zal een van hen of alle twee meenemen naar Veendam; tenslotte rijdt Ivo zelfstandig, eventueel vergezeld door zijn vrouw Lydia.

Deze genoemde lieden moeten maar even per spreekapparaat, waarmee je op afstand  kunt communiceren (genaamd: telefoon), afspraken maken met elkaar. Dat geldt ook voor de eerste zaterdag (14 januari) wanneer wij als groep in de expositieruimte van Rendez-Vous worden uitgenodigd; even met elkaar bellen over wie met wie meerijdt. We worden dan vanaf 15.00 uur verwacht en ook de levensgezellen of gezellinnen mogen meekomen voor kennismaking met de werkgroep rond deze galerie in Veendam en dit onder het genot van een hapje en een drankje. Eerst was dit gezamenlijke treffen georganiseerd vanaf 17.00 uur maar na enig overleg is daar 15.00 uur van gemaakt.

En dan het rooster voor de zaterdagen waar telkens 2 van ons aanwezig zullen zijn.

In het kort:

 

14 – 1 : allemaal vanaf 15.00 uur

21 - 1 : Bernd en Wim

28 – 1 : Roel en Arie

 4  – 2 : Zjkln en Meinto

11 – 2 : Ivo en Lydia, aangevuld met Kees

18 – 2 : Kees en Andries

25 – 2 : Bernd en Wim

 4 – 3 : Henk en Kees

11 – 3 : Roel en Arie

 

Het is een goede zaak bovenstaande data, vooral waarop je aan de beurt bent, te noteren in de agenda. De rest is duidelijk, de geldelijke bijdragen zijn bijna door iedereen overgemaakt en Ivo krijgt nog van 2 deelnemers de gegevens, iets wat deze week nog gebeurt.

Tot zover Veendam.

Onze boekjes zijn gearriveerd ! Ivo heeft ze bij zich. Iedereen wordt verzocht 15 stuks mee te nemen en de rest van de 3000 (!) wordt gedumpt bij Wim en een ieder die gaat exposeren kan er altijd een stapeltje van ophalen. Het resultaat van het werk dat Ivo er voor verricht heeft  wordt met enthousiasme ontvangen en complimenten vliegen over en weer. Femke gaat zelfs zover Ivo, als dank voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, een kleinigheid, in de vorm van een doos met bonbons, aan te bieden wat in dankbaarheid aanvaard wordt. Ivo kan dit, naar eigen zeggen, heel goed gebruiken daar hij de laatste tijd telkens te horen krijgt dat hij er zo mager uitziet.

Marjolijn vraagt ons er vast rekening mee te houden dat zij de komende maanden niet aanwezig zal zijn. Gert vraagt aandacht voor het kunstgebeuren dat hij, samen met anderen, als KOM (Kunst Op Martensplek) heeft georganiseerd en stelt onze medewerking bijzonder op prijs; het zal een soort try-out worden want volgend jaar wil men het in groter verband maar wel op dezelfde locatie, organiseren, te vergelijken met een vorm van “LandArt”. Het wordt dus een buitengebeuren en Zjkln voelt daar wel wat voor. Aantrekkelijk is wel het feit dat van verkochte kunst geen provisie wordt verwacht maar dat de hele verkoopsom naar de kunstenaar gaat. Onbedoeld lokt Gert een felle discussie uit over het niet betalen voor de onkosten die een artiest moet maken, wil hij of zij op uitnodiging ergens exposeren of, zoals Arie het noemt, als “veredeld behang” mag optreden. Musici treden niet voor niets op of verzorgen zeker niet kosteloos achtergrondmuziek; van beeldende kunstenaars wordt verwacht dat men gratis wil exposeren of zelfs “hanggeld” betaalt !  Kortom, bij zo’n verzoek om medewerking door Gert gedaan, hoort eigenlijk de vraag: “Wat schuift dat ?”

Gert zegt toe de bezwaren, die men heeft, over te brengen naar de organisatie van deze manifestatie.

Het formele deel van deze bijeenkomst zit er op.

Rokers (het zijn er steeds minder …..) gaan naar de schuur, belangstellenden voor de werkruimte van Arie nemen de trap naar boven en de dorstigen verdwijnen in de keuken waar de geopende flessen drank reeds staan te wachten.

Dit was wederom een gezellige avond met voor iedereen belangrijke informatie.  We sluiten dan ook af door iedereen plezierige feestdagen toe te wensen en een ieder sterkte toe te dichten met haar of zijn uiteinde (van het jaar, bedoel ik ….). Rest mij nog te vermelden dat Arie, Ivo en Femke dit al eerder op de avond deden d.m.v. een kaartje.

 

Hoogeveen, 22 december 2016

Wim Blom     SDK

 

............................................................................................................

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Meinto Post thuis op woensdag 16 november 2016.

Aanwezig: Bernd van der Haar; Zjkln; Femke-Anne Kaldenberg; Meinto Post; Kees van Rijen (voortaan te noemen: Erdogan ); Roelof Koobs; Arie Goedhart; Theun Krikke; Marjolijn van Ginkel; Wim Blom.

Afwezig met kennisgeving: Gert Veldman; Andries Middelbos; Ivo Winnubst; Henk van den Breemen; Hugo Galama; Janneke Wiersma (bij de vorige bijeenkomst vergeten te melden in de notulen daarvan als aanwezig lid; excuses daarvoor).

Afwezig zonder kennisgeving (ik blijf dit “foei” vinden): Roy Greve; Trudie van den Bos.

Helpie ! Helpie !!

 

Wat is er aan de hand ?

Wij hebben thuis alles via Ziggo; lekker handig, telefoon, computer en televisie, alles onder een dak. Maar op wee, als een onderdeel het begeeft, dan heeft dat gevolgen voor de rest, zoals wij pijnlijk moesten ervaren; de telefoon doet het niet meer en internet, dus ook de mailbox, kun je wel vergeten. Dat betekent dat deze notulen, niet eerder dan dat de monteur is geweest en het euvel, wat waarschijnlijk in het modem is te vinden, heeft verholpen, jullie daarna pas bereiken zullen.

Natuurlijk hebben we meteen alarm geslagen bij Ziggo en kwamen in contact met een vriendelijke jongeman die ons via de telefoon (gelukkig hebben we nog een mobieltje !) de complete meterkast heeft laten slopen om hem daarna weer voorzichtig in oude staat terug te brengen; niets heeft geholpen en we gaan een rustig weekend tegemoet want niet eerder dan aanstaande maandagmiddag is er een monteur beschikbaar. Tot zolang is het dus voor jullie wachten geblazen.

 

En dan nu het verslag.

Voordat we daar aan beginnen, even het volgende: in de uitnodiging voor deze bijeenkomst heb ik de uitdrukking gebruikt, “iemand het vuur aan de schenen leggen” met de vraag waar dit vandaan komt (het moet trouwens zijn: iemand het vuur na aan de schenen leggen”); Daar heb ik geen antwoord op gekregen. De volgende keer graag .

Meint Post wordt overvallen door de mededeling dat degene bij wie we zijn, ook de leiding heeft van de avond maar hij weet zich er goed uit te redden, grijpt de spreekwoordelijke koe bij de horens en snijdt meteen het eerste item aan; de oude melkfabriek te Emmen. Een zekere Henny Rijnierse van het CBK heeft ons, de SDK nota bene, een afkeurend bericht gestuurd op de vraag die Meinto, namens ons, gesteld heeft of wij daar als groep eens konden exposeren; als reden wordt opgegeven dat de meesten van ons komen uit de regio Hoogeveen terwijl deze expositieruimte meer bestemd is voor personen uit de zuidoosthoek van Drenthe. Rolde, Beilen, Emmen (!), Elp, Wezuperbrug, Ansen en Emmercompascuum (!) kun je toch moeilijk regio Hoogeveen noemen ! Ook merkt zij nog fijntjes op, nooit van ons als groep (SDK) gehoord te hebben terwijl wij toch al zo lang bestaan; dit zegt meer over haar belangstelling voor de kunst in al haar geledingen in onze dierbare provincie dan over ons bestaan c.q. onze activiteiten. Een iets nozeler antwoord mag je toch wel verwachten van iemand voor wie de kunst dierbaar is. Op advies van de aanwezigen zal Meinto hier niet meer op reageren.

Veendam.

Er worden wat gegevens uitgewisseld maar de meeste feiten zijn te vinden in het reisverslag dat Wim geschreven heeft en de notulen van de vorige bijeenkomst. Woensdag 4 januari rijdt Zjkln sowieso en daarin wordt zij bijgestaan door Theun en Arie die ook wel willen rijden; Zjkln kan ongeveer, naast

haar eigen werken, 20 konterfeitsels vervoeren en Wim dient zich meteen aan omdat het formaat van zijn kunstuitingen wel in het busje van Zjkln zullen passen terwijl ze te groot zijn voor kleinere vervoermiddelen. Afgesproken wordt dat tijdens de volgende bijeenkomst geregeld wordt wie rijdt en welk materiaal van wie in welke auto vervoerd zal worden. Arie stelt, terecht, dat, wanneer hij rijdt, het duidelijk moet zijn dat voor een bepaalde datum het materiaal bij hem binnen moet zijn.

Dat is de volgende keer wel te regelen bovendien, een telefoontje is zo gepleegd (als Ziggo een beetje meewerkt …..) en een afspraak gauw gemaakt. Over rijden gesproken, Kees en Meinto vervoeren zelf hun werken naar het Groniningse. Op de volgende bijeenkomst zullen we een rooster maken van de zaterdagen en de personen die namens de SDK in Veendam aanwezig zullen zijn.

Ivo zal kaartjes maken die opgehangen kunnen worden bij de kunstwerken. Daar moeten op vermeld worden, titel, techniek, naam kunstenaar en prijs; achterop de kunstwerken (of aan de onderkant, bij driedimensionaal werk) moeten dezelfde gegevens op een papiertje aangebracht worden zodat de inrichters meteen kunnen zien welk kaartje er bij hoort. Wanneer de gegevens bij Ivo ingediend moeten worden, wordt nog per mail bekend gemaakt.

Volgens het contract, dat door iedere deelnemer is getekend is en waarvan Kees d.m.v. een scan een exemplaar krijgt toegestuurd, moeten de expositiekosten, ter waarde van € 50,--, overgemaakt worden op de 1e van de maand januari; de vergeetachtigheid van verscheidene leden kennende, raad ik (Wim Blom) u aan dit bedrag voor 1 januari over te maken en wel op rekening: NL90INGB0689645120, t.n.v. N.Strating – Kruizinga, Veendam galerie Rendez-Vous; tevens vermeldt u er dan bij: expositie SDK.

De eerste zaterdagmiddag van de expositie (14 januari) worden alle exposanten in Veendam verwacht voor een gezellig samenzijn een gelegenheid die Meinto zal aangrijpen om enkele fraaie opnamen van ons te maken.

Tot zover Veendam. Enkele losse onderwerpen passeren de revue.

Het belangrijkste om even te vermelden is de enthousiaste ontboezemingen van Kees, Arie en Roelof over “het witte kerkje” van Hemrik; al jaren participeren zij met 53 andere kunstenaars in deze ruimte waar alleen maar “kleine” (maximaal 40 bij 40 cm.) werken kunnen worden tentoongesteld. Van ieder verkocht exemplaar gaat 25% naar de kerk en de organisatie van dit jaarlijks terugkerende kunstgebeuren is tot volle tevredenheid van deze drie geestdriftige deelnemers.

Femke-Anne roert zich nog danig voor we aftaaien naar de werkruimte van Meinto; zij breekt een lans voor het volgende: laten wij onze neus eens bij elkaar om het hoekje steken; wat zij bedoelt is dat het wel eens leuk zou kunnen zijn bij elkaar te komen en eens te doen wat een ander ook doet. Bijvoorbeeld: “Ik heb nog nooit abstract gewerkt maar ga het bij Femke, onder haar leiding eens proberen”, of, “Ik heb nog nooit gehakt in steen maar wil toch eens een schot wagen bij Zjkln.”

Dat zou zo kunnen gaan: iemand prikt een datum en nodigt de anderen uit om te werken zoals hij of zij doet. Dat lijkt de aanwezigen wel leuk, dus nu maar afwachten en je mailbox in de gaten houden.

Het lijkt erop, door de lengte van de notulen, dat het formele gedeelte lang heeft geduurd; niets is minder waar; we hebben meestal veel langer serieus gepraat voordat we ons stortten, onder het genot van een hapje en een drankje in de werkruimte van de gastheer c.q. gastvrouw. Dat doen we nu ook met gezwinde spoed en na een gezellig en waardevol samenzijn spoedt een ieder zich, door de regen, huiswaarts.

 

Wim Blom SDK Hoogeveen

 

----------------------------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Theun Krikke thuis op woensdag 19 oktober 2016.

Aanwezig: Henk van den Breemen; Theun Krikke; Jacqueline de Ruiter ( voortaan: ZJKLN); Arie Goedhart; Meinto Post; Andries Middelbos ( Deftige mensen komen altijd te laat …..); Wim Blom.

Afwezig met kennisgeving: Gert Veldman; Femke-Anne Kaldenberg; Roelof Koobs; Hugo Galama; Ivo Winnubst; Kees van Rijen (komt 27 oktober terug uit Turkije).

Afwezig zonder kennisgeving (Foei !!!): Roy Greve; Marjolijn van Ginkel; Trudie van den Bos; Bernd van der Haar (bij het ter perse gaan van dit verslag bereikte ons de mededeling van Bernd dat hij de bijeenkomst door de herfstvakantie totaal was vergeten waarvoor hij ons zijn excuus aanbood. Dit is natuurlijk door ons aanvaard met de restrictie dat hij, als vorm van penitentie, iedere avond, een week lang, voor straf, met blote voeten naar bed moet).

 

Het verslag van de bijeenkomst maak ik meestal de dag erna want veel verwerk ik erin vanuit mijn herinnering; dat doe ik nu ook maar een week later omdat ik er, door allerlei toestanden, niet eerder aan toegekomen ben, het te maken. Daar mijn geheugen, met het verstrijken van de jaren, niet meer van die kwaliteit is als tijden geleden, zal deze reportage wat korter uitvallen dan jullie gewend zijn alhoewel, ik probeer, door middel van dit geneuzel, de lengte van dit verslag enigszins op te rekken; de te zake doende feiten zal ik trachten zo goed en accuraat mogelijk te vermelden.

Allereerst delen Henk en Arie folders uit aan de aanwezige lieden; bij Henk betreft het de aankondiging en uitnodiging van de herfstexpositie in Gees bij de welbekende beeldentuin, waar hij aan deelneemt en Arie verblijdt ons met een schrijven waaruit blijkt dat hij participeert aan een wedstrijd uitgeschreven door de makers van de website, www.tekeningvanhetjaar.com, met het verzoek aan ons deze website eens te bezoeken en op hem te stemmen en het rekwest deze site door te sturen naar iedereen die in je mailbox staat. Meinto en Janneke vergasten ons op zeemansverhalen en Arie vertelt over een geslaagde vakantie op Malta en wijdt ons in in de cultuurschatten die dit eiland te bieden heeft.

Arie en Wim zijn in Veendam bij galerie “Rendez Vous” geweest en doen daar enthousiast en uitgebreid verslag van. Wim deelt formulieren uit waarop een ‘contract’ staat met bepalingen, afspraken en voorwaarden van deze galerie en deze exemplaren worden door 7 van ons ondertekend en weer bij hem ingeleverd waardoor, met de toezegging van Arie dat Roelof ook mee wil doen, het minimum aantal deelnemers aan deze expositie van acht mensen gehaald is. Wim zal niet aanwezige personen telefonisch benaderen en zo nodig contracten naar belangstellenden toesturen. De meeste gegevens staan vermeld in het verslag dat Wim daarover heeft geschreven en doorgemaild heeft aan de leden van de SDK; het enige wat er niet in staat, is dat er van de deelnemers een bedrag van € 25,-- per maand (wat neerkomt op € 50,-- voor 2 maanden) wordt gevraagd maar dit schrikt de aangemelde aanwezigen niet af om te participeren met dit kunstgebeuren. Wat er ook niet in staat en nu even vermeld wordt, is dat de kunstwerken woensdag 4 januari gebracht kunnen worden om 14.00 uur in de middag of zo snel mogelijk daarna terwijl het ophalen is gepland op dinsdag 14 maart op dezelfde tijd. Jacqueline kan het niet laten om fijntjes op te merken dat aan deelnemers altijd voorwaarden worden gesteld terwijl dit niet verwacht wordt van galeriehouders. Ze heeft natuurlijk gelijk maar het zij zo. Ivo zal worden gevraagd om kaartjes, met de gegevens per kunstwerk, voor ons te maken.

Ondertussen smaakt de koffie uitstekend en ook de versnapering die dit vergezelt gaat erin als koek;

Theun is een goede gastheer .

Wim weet nog te vertellen dat hij contact heeft gehad met Marianne van Raalte (Huus van de Toal)

en Andries zegt toe haar eens op te zoeken daar het gaat over te exposeren werk in de ruimte die zij

in Beilen te bieden heeft.

Jacqueline wenst in de toekomst gebruik te maken van haar artiestennaam en wil graag aangeduid

worden als ZJKLN. Dr hft nmnd prblmn m n dt wrdt zndr mr nvrd.

Henk heeft een diepgaand gesprek gehad met Ivo en vertelt daar over.

Wat de boekjes betreft: Wim geeft door aan de aanwezigen dat, zodra Kees terug is uit Turkije (27

oktober van dit jaar), hij, samen met Andries en Kees om de tafel gaan zitten om de lotgevallen van

het “boekje” te bespreken; het zal wel op groen licht voor Ivo uitdraaien. In elk geval zou het mooi

zijn wanneer wij het boekje in Veendam (januari) zouden kunnen gebruiken.

Arie stelt voor en iedereen is het daar mee eens, om van de penningmeester te verlangen dat er

ieder jaar een begroting komt voor het komende seizoen plus een jaaroverzicht van de afgelopen

periode. Dit is overigens in overeenstemming met datgene wat daarover in de Statuten staat.

Verder passeren nog enkele “losse flodders” de revue: de Tamboer, 50 jaar; het Podium met een

veiling van onder meer kunstwerken t.b.v. de Voedselbank; de expositie van Tadema in Leeuwarden;

de “Russen” in Assen; “het melklokaal” in Heerenveen; en wat dies meer zij.

Meinto heeft nog een zinvolle opmerking: hij gaat eens informeren of wij, als groep, kunnen

exposeren in Emmen, in de ruimte van de voormalige melkfabriek aan het Oranjekanaal.

Na deze informatieve besprekingen taaien we af naar de schildersruimte van Theun, d.w.z. de

meesten van ons want Arie, Henk en Wim maken van de gelegenheid gebruik hun nicotinespiegel op

peil te brengen.

Onder het genot van wijn, bier of een frisje wordt het werk van Theun bewonderd en de sfeer is

geweldig te noemen; de drank zou nog beter gesmaakt hebben wanneer deze vergezeld zou gaan

met de consumptie van worst en kaas maar zonder die culinaire uitspatting ging het ook prima.

Al met al, een geslaagde avond met veel informatie en leuke zaken die ons te wachten staan.

Ieder gaat huiswaarts en is tevreden.

Later in de week krijg ik een mailtje van Theun waarin staat dat hij, door de gezelligheid en drukte, de

kaas en de worst vergeten is te serveren die in de koelkast hebben staan te verpieteren; nog dagen

na deze bijeenkomst hebben Theun en gezin worst en kaas moeten eten ……..

 

Wim Blom SDK Hoogeveen

 

-------------------------

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Wim Blom thuis op woensdag 21 september 2016.

Aanwezig: Roelof Koobs; Jacqueline de Ruiter; Theun Krikke; Andries Middelbos (die deze avond voorzit omdat ondergetekende het dan te druk heeft); Arie Goedhart; Meinto Post; Bernd van der Haar; Henk van den Breemen; Janneke Wiersma; Wim Blom.

Afwezig met kennisgeving: Kees van Rijen (die een liefdeverhouding moet hebben met Turkije want hij en Barbara, zijn vrouw, zitten er alweer ….); Gert Veldman; Femke-Anne Kaldenberg (die vandaag getrouwd is en van ons allen de hartelijke felicitaties krijgt); Hugo Galama; Ivo Winnubst.

Afwezig zonder kennisgeving: Marjolijn van Ginkel; Trudie van den Bos; Roy Greve.

 

We zijn na een lang zomerreces weer bij elkaar, begroeten elkaar hartelijk en hebben weer heel wat stof om elkaar weer eens lekker af te katten. We beginnen meteen maar met “Music in the Woods”; dit festival, dat volgens Theun uitermate plezierig is verlopen, goed georganiseerd en uitermate gezellig was, ook al is er door degenen die namens de SDK aanwezig waren, niets verkocht, is toch voor de SDK redelijk in het water gevallen doordat verschillende personen, te weten Roy en Meinto, het op het laatste moment lieten afweten en Ivo zo behoorlijk te kakken hebben gezet. Dat is, onder meer, voor hem de reden geweest om, wat de SDK betreft, voorlopig de pijp aan Maarten te geven ook al is die laatste helemaal geen lid. Meinto biedt, tijdens de rondvraag, zijn excuus aan voor de late afzegging maar door persoonlijke omstandigheden gedwongen kon hij niet anders. (Ik noem dit nu alvast omdat het mooi past bij het onderwerp).Henk stelt voor Ivo eens op te bellen en een afspraak met hem te maken om onder het genot van weet-ik-wat-dan-ook de zaak met z’n tweeën uit te praten. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord want Ivo wordt door iedereen die aanwezig is node gemist en we zouden blij zijn als hij er weer bij zou zijn.

Nu we het toch over Ivo hebben is het een gemakkelijk bruggetje om met het “boekje” verder te gaan. Dat doen we dan ook maar niet voor we eerst tot de conclusie gekomen zijn in de figuur van Arie dat het de moeite zeker loont een soort “lief-en-leed-potje” te creëren want op z’n minst hadden we namens de SDK wel een bloemetje naar Femke kunnen sturen met de gelukwensen. Iedereen mee eens. Helaas, het is te laat, nu maar verder met het Boekje. Het materiaal is aanwezig, Ivo kan zo aan de slag, waar wachten we op? Op het ja-woord van de penningmeester die ondergedoken zit in Turkije (zou hij er met de kas vandoor zijn ??) Kortom: er is nog onvoldoende geld in kas om 3000 exemplaren van het Boekje te laten drukken. Wat, als de leden niet volgend jaar de contributie voor 2017 betalen maar nu al, in oktober of november bijvoorbeeld; Dan kan Ivo groen licht krijgen en kan hij eind november betaald worden; zou dat wat zijn ? Wim krijgt het 06-nummer van Kees van Roelof, gaat overleggen en komt voor de volgende bijeenkomst met de uitkomst.

Montmartre in Ruinen.

Femke was zeer tevreden met onze inbreng ook al hebben maar 1 keer meegedaan en is alleen Jacqueline aanwezig geweest bij de keren daarna; de groep wil graag het volgende jaar weer meedoen. En dat doen we dan ook.

Over Bergen valt niets te vertellen; Femke is er niet (heeft nu wel iets anders aan haar hoofd) en Jacqueline kan ons ook niet verder helpen.

Andries meldt tussendoor nog dat de beeldentuin bij de Havixhorst een aanrader is en Bernd snijdt het wezen, de essentie, de identiteit van de SDK aan; wat is de SDK ? Waar staat zij voor ? Wat willen

wij als SDK ? Is er een jaarprogramma ? Wat voor doel hebben wij als SDK ? Er ontstaat een levendige discussie waarin Arie onder meer iets vertelt over het ontstaan van de SDK als “oude-mannen-club” van schrijvers en dichters die elkaar eens per maand in de kroeg ontmoetten en een gezellige praatavond hadden zonder pretenties totdat de groep zich uitbreidde met andere beeldende kunstenaars en de insteek behoorlijk veranderde. Er kwam meer behoeft aan “kruisbestuiving”, gezamenlijk activiteiten organiseren, als groep naar buiten treden d.m.v. exposities en wat dies meer zij. Henk oppert de mogelijkheid om als groep samen een keramist of bronsgieter te bezoeken, een soort groepsexcursie met educatieve aspecten. Gezamenlijk museum- of galeriebezoek kan ook. Meteen haakt Wim aan met de berichtgeving dat hij benaderd is door een nichtje van Tineke, zijn vrouw, (nou, nichtje, zeg maar gerust nicht want als je er om heen moet met een brommer kost je dat een tank benzine !), die samen met anderen, gesubsidieerd door de gemeente, tentoonstellingen verzorgt in leegstaande winkelpanden in Veendam; gesteund door een groep vrijwilligers wordt gezorgd voor verlichting, ophangmogelijkheden, bemensing etc.. Wellicht iets voor de SDK om eens de mogelijkheden tot een gezamenlijke expositie te onderzoeken. Wim zal nader informeren en komt de volgende bijeenkomst met gegevens. Arie biedt zich meteen aan als chauffeur mocht Wim die kant eens op moeten.

Janneke vraagt de vergadering hoe het verder moet met de pagina die we hebben op Facebook; besloten wordt om het zo in te richten dat alleen foto’s of berichten van SDK-leden geplaatst kunnen worden maar die toch door iedere belangstellende gelezen of bekeken kunnen worden; Janneke gaat aan het werk.

Jacqueline heeft nog wat vragen over onze website, wordt goed geadviseerd en weet nog te melden dat zij in oktober/november in Noordwolde meedoet aan een kunstmanifestatie getiteld: “Kunstwerk in de Stellingen”.

Daarmee is het formele gedeelte met besprekingen, afspraken, kortom het hele officiële gedoe, ten einde gekomen; iedereen weet wat hij of zij moet doen en we kunnen ons eindelijk storten in de gezelligheid, wederzijdse opvattingen over kunst en aanverwante artikelen en in de drank (dit laatste uiteraard met de nodige mate).

We duiken Wim’s atelier in die al gereed gemaakt is voor de Kunstroute die dit weekend gehouden wordt en worden zelfs verzocht advies te geven aan Wim over het aller moeilijkste aspect wat dit kunstgebeuren met zich meebrengt, namelijk de prijs van ieder getoond konterfeitsel. Andries heeft daar een aardige formule voor die door menig galerie gebruikt wordt: neem de lengte en de breedte van een werkstuk bij elkaar, doe het maal de factor waarvan je denkt dat je dit waard bent, en je hebt de prijs. Voorbeeld: een schilderij van 60 bij 80 (cm). Je hanteert de factor 5; dat wordt dan dus: (lengte en breedte) 80 + 60 = 140, dit maal de factor 5; uitkomst: 700, en dit is dan tevens je prijs:

€ 700,-- !!

Helmantel heeft als factor wel 300 ! Nog een hele weg te gaan dus.

De een na de ander druipt af en alleen de allersterksten blijven over: Henk, Roelof en Andries, totdat

Het zelfs voor hen tijd wordt om te gaan.

Een goede start is weer voorbij.

Hoogeveen, 22 september 2016, Wim Blom

 

Vergaderdata: 19 okt. – Theun / 16 nov. – Meinto / 21 dec. – Arie / 18 jan. – Andries /

15 feb. – Henk / 15 mrt. – Roelof (De rest, nog twee, komt nog)

 

 

 

...................................................

 

 

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Bernd van der Haar thuis op woensdag 18 mei 2016.

 

Aanwezig: Bernd van der Haar (natuurlijk, want hij zit voor); Theun Krikke; Andries Middelbos; Jacqueline de Ruiter( nieuw lid dat met algemene stemmen aangenomen wordt); Gert Veldman; Ivo Winnubst; Roelof Koobs; Henk van den Breemen; Meinto Post; Femke-Anne Kaldenberg; Janneke Wiersma (die vrijgesteld was van werkzaamheden in het zuiden des lands en dus wel op tijd aanwezig was); Wim Blom.

Afwezigen: Arie Goedhart (die is nog bezig naar Malta te zwemmen); Kees van Rijen (heeft waarschijnlijk een portret van Erdogan gemaakt wat niet goed ontvangen werd want hij zit nog steeds in Turkije); Trudy van den Bos (heeft zich bij Bernd keurig afgemeld per mail); Marjolijn van Ginkel (die op de bijeenkomst van 16 maart al heeft aangegeven dat zij deze avond niet kon); Hugo Galama(bij wie de woensdag altijd al een probleem is); Roy Greve.

 

We worden hartelijk onthaald; Bernd heeft echt zijn best gedaan; hij komt uitstekend voor de dag als gastheer want koffie is er voor iedereen en thee voor de liefhebbers. Daarnaast kunnen we kiezen uit maar liefst drie soorten koeken en een kleine delegatie van ons geniet van deze versnaperingen in de tuin onder het genot van een sigaretje en het gezang van een merel die plaats heeft genomen op de schoorsteen van het huis, wat Ivo verleidt tot de opmerking dat “die vermaledijde vogels ’s morgens al om vier uur beginnen zodra het licht is en jij wakker wordt van hun gezang”.

Tot onze verrassing vergast Bernd ons op een echte “agenda” die vervolgens punt voor punt afgewerkt wordt.

Volgens de agenda, en het gebeurt ook echt, heet Bernd ons allen welkom en in het bijzonder het nieuwe lid, Jacqueline de Ruiter uit Kerkenveld. Een ieder stelt zich even voor en dan is de beurt aan Jacqueline om iets over zichzelf en haar werk te vertellen; Henk veert op want zij blijkt, evenals hij, ruimtelijk te werken en hij bespeurt, net als Meinto, een geestverwant. Zij vertelt, zeer geanimeerd, over haar verhuizing van Utrecht naar Kerkenveld (wat overigens voor de hand ligt want van de Domstad moet je wel in Kerkenveld uitkomen) waar, onder invloed van de ruimte, haar kunstzinnige uitingen een explosie van artistiek werken ondergingen wat onder meer resulteerde in haar deelname aan het project “Landschap in mijn Hoofd”, dat uiteindelijk een uitverkiezing van haar werk tot gevolg had waardoor zij uitgenodigd werd in de maand juni te exposeren, overigens met andere genodigden, bij het kasteel “De Haere”, in het Overijsselse Olst. Zij heeft wat meegenomen, geeft explicatie en nodigt ons allen, tenslotte, uit in Olst, een kunstmanifestatie waar Hugo tevens acte de presence komt geven, langs te komen.

Het project “Bergen” lijkt op een fiasco uit te lopen; Femke kan, ondanks vele pogingen in die richting, geen locatie voor de SDK vinden zodat onze enige optie overblijft: volgend jaar opnieuw proberen er tussen te komen. Wellicht kan hier Jacqueline als reddende engel optreden; zij heeft contacten in de betreffende plaats en misschien een oplossing voor onze problemen. Zij zal voeling houden met Femke en haar op de hoogte houden van de mogelijkheden die een en ander bieden; we wachten af …..

Montmartre – Ruinen. De Brink zit vol; er is, tot Femkes’ tevredenheid, veel belangstelling voor dit

kunstgebeuren. Zo veel zelfs, dat de dag van Fietsvierdaagse er bijgetrokken is als

expositiemogelijkheid; wij houden het op 26 juni en zorgen ervoor op tijd aanwezig te zijn.

“Music in the Woods”. Ivo legt, in het kort, uit voor Jacqueline wat het is. De gegevens over deze

expo zijn te lezen in de notulen; de kramen zijn gratis en er komt een grote tent waar

‘s nachts de spullen opgeslagen kunnen worden. Tijdens de nachtelijke uurtjes zal er bewaking

aanwezig zijn. Tussen neus en lippen door verwijst Ivo naar de website van “Kunstenaars met lef”, dit

i.v.m. Europese subsidies die bij grensoverschrijdende kunstmanifestaties (wat dit is) verkregen

kunnen worden.

Kunstboekje SDK. Bernd vertelt aan Jacqueline wat de bedoeling is. Ivo legt uit wat voor materiaal hij

van een ieder van ons nodig heeft, daalt uit zijn typografische, ivoren toren af om uit te leggen wat

de afkorting “naw” betekent. Vervolgens worden we gebombardeerd met vaktermen als “jpg”.

“pixels”, zoveel “mb”, en weet ik veel; het gevolg is dat niemand, hier bedoel ik mezelf mee, er meer

een hout van snapt wat Ivo doet verzuchten dat we “ het maar op moeten sturen en dan kijk ik wel

wat ik er mee kan”. De deadline, voor het verzenden van de gegevens die hij nodig heeft, wordt eind

juni. Wim wordt verzocht een intro voor het boekje te schrijven waarvoor hij maar plusminus 200

woorden mag gebruiken; een peulenschilletje voor iemand die zo kort van stof is; de moeilijkheid is

alleen dat het een serieus stuk moet worden en dat zal nog niet meevallen ……..

Sociale Media. Onze Facebook-pagina wordt geen gesloten pagina; iedereen kan lezen

of zien wat er op staat maar nieuw aangeleverd materiaal door niet-leden zal worden gescreend

door Janneke en Ivo en desnoods door hen geweigerd worden. Oud spul gaat er af en Saskia van

Slooten, of hoe dat mens ook heet, zal een verzoekje van ons krijgen, per mail uiteraard, om geen

kopij meer te leveren.

Musea etc. Jacqueline wijst er op dat in de maand juli, het, uitgekozen, tweedimensionale werk van

de wedstrijd “Landschap in mijn Hoofd” in Roden te zien zal zijn en wel in galerie K 38.

Rest mij nog te melden dat de enige rondvraag die van Gert is geweest; hij vraagt zich, terecht, af wat

de mededelingen van Niesje Metselaar op onze website doen; zij is, nota bene, niet eens lid, dus

wat doen die dingen daar en hoe komen ze er op ? Tot onze schande, moeten Ivo en ondergetekende

het boetekleed aantrekken en hoewel dit niet gemakkelijk zit, doen we het toch; het blijkt het gevolg

van, miscommunicatie te zijn …..

Na dit zakelijke gedeelte, wat altijd te lang duurt maar toch nodig is, vermeien wij ons met de

konterfeitsels van Bernd. Vooral zijn familiegalerij, pardon, portrettengalerij trekt de aandacht en

wekt bewondering. Wij vermaken ons met een hapje en een drankje en wisselen de laatste

kunstnieuwtjes uit; de zon neigt ter kimme of, sterker nog, is er al en wij nemen successievelijk

afscheid van Bernd, kruipen in onze heilige koeien en tijgen huiswaarts, terwijl de merel, het is een

hij, nog steeds zijn hoogst lied zingt …..

Wim Blom SDK Hoogeveen.

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Gert Veldman thuis op woensdag 20 april 2016.

 

Aanwezig: Janneke Wiersma; Ivo Winnubst; Theun Krikke; Femke-Anne Kaldenberg; Andries Middelbos; Henk van den Breemen; Arie Goedhart; Roelof Koobs; Bernd van der Haar; Gert Veldman; Meinto Post; Wim Blom.

 

Afwezig (helaas): Hugo Galama; Roy Greve; Kees van  Rijen; Trudie van den Bos; Marjolijn van Ginkel.

 

Maar liefst 12 vergadertijgers zijn op komen dagen wat Bernd zich vertwijfeld doet afvragen hoe hij zo’n grote opkomst over een maand moet verstouwen.

Het huis van Gert loopt vol en hijzelf dwaalt wat onwennig rond; Koosje, zijn vrouw, is de hele week al afwezig en de arme ziel moet alles alleen doen. Toch kwijt hij zich uitstekend van zijn taak als gastheer en gespreksleider want het ontbreekt ons aan niets; de koffie (of zelfs thee voor de liefhebbers) is goed van smaak en te oordelen naar de smakgeluiden gaan de bijbehorende koekjes erin als …….. koek.

Femke trapt meteen maar af met het laatste nieuws uit Bergen;  helaas is dat niet zo gunstig; daar dit kunstgebeuren al jaren loopt en een ieder zijn of haar vaste stekkie reeds gevonden heeft , is het moeilijk voor nieuwkomers, zoals wij, om er tussen te komen. Het vinden van een locatie is tot op heden niet gelukt en Femke heeft ons, als groep, laten plaatsen op de website van de organisatie met het verzoek ons onderdak te verlenen voor dit kunstspektakel. Het is dus even afwachten of daar reacties op komen en we een expositieplaats kunnen veroveren; lukt dit niet, dan rest ons niets anders dan het maar te vergeten en onze pijlen te richten op ditzelfde gebeuren volgend jaar. We moeten daarvoor nu alvast achter een locatie aan en dat op zich is al moeilijk genoeg. Afwachten dus …..; nu speelt dit pas in oktober dus we hebben nog even tijd, maar toch ….

Meinto is in Bergen geweest, heeft zijn licht daar opgestoken en heeft ontdekt dat aan deelname ook kosten zijn verbonden i.v.m. de pr. van deze happening; het zou gaan om een boekje of uitgebreide folder met daarin de deelnemers en hun werk en de bijdrage, per deelnemer, wordt geschat op zo’n  €  200,--.

Als Femke toch bezig is: Montmartre in Ruinen. We besluiten, als groep (SDK), acte de presence te geven en wel op zondag 26 juni; het gaat om 7 personen, Ivo, Henk, Wim, Arie, Andries, Roelof en Theun; we zorgen ervoor om 12.00 uur al aanwezig te zijn zodat we even tijd hebben de Brink te verbouwen. Ieder neemt mee wat hij nodig heeft, behangtafels, ezels, klapstoelen, koffie (of iets anders), kleden,  en als een niet genoemd lid wil aanschuiven dan kan dit zonder problemen. Alleen bij droog weer gaat het door; mocht er regen voorspeld zijn en dreigt deze manifestatie in het water te vallen, dan gaat het niet door.

Ivo is aan de beurt.

“Music in the Woods” of “Grenzeloos Muziek”. Het gaat hier om 6 mensen van de SDK; Ivo, Roy, Arie, Henk, Theun en Meinto zullen het niveau van de aan deze muzikale happening gekoppelde kunstmarkt aanzienlijk verhogen. De laatste nieuwtjes hierover zijn: de kunstmarkt is voor 2 dagen (18 en 19 juni); zaterdag van 15.00 uur t/m 19.00 uur en voor de liefhebbers kan dit zelfs uitlopen tot het duister roet in het eten komt gooien en ‘zondags begint het festival (en dus ook de kunstmarkt) om 11.00 uur en sluit om 18.00 uur.  Op zaterdag geeft het Haydn Jeugd Strijkorkest een concert, aanvang 20.00 uur en op zondag het VKSO (wat dat betekent mag Joost weten maar het heeft vast met muziek te maken), aanvang 16.00 uur. Pijnpunten voor dit festival zijn: het is op dit terrein niet gemakkelijk te laden en te lossen en er is nog geen sluitende oplossing voor de opslag van werken; troost is wel: bewaking is ’s nachts aanwezig.

Ivo vertelt vervolgens zeer geanimeerd over het kunstproject “Over The Wall”.

Naar aanleiding van het verslag van de laatste bestuursvergadering komt Ivo met een concept-ontwerp en gegevens wat eventuele drukkosten voor extra  pr. van de SDK voor ons zouden betekenen.  Een beetje kromme zin maar waar het op neer komt is: wat kost een brochure van de SDK, groot 13 bij 13 cm.,  52 pagina’s (2 per persoon met tekst en afbeeldingen), zonder luxe afwerking.  Bij een oplage van 500 stuks, €  466.--, 1000 stuks  €  601,--, en 2000 stuks  €  827,--. De financiën hoeven voor ons geen bezwaar te zijn; er is geld genoeg in kas. Arie stelt meteen voor om 3000 stuks te bestellen omdat je ze zo kwijt bent en bovendien wordt het goedkoper naarmate het  aantal boekjes stijgt. Besloten wordt om eerst de goedkeuring van het bestuur af te wachten; daarna kan Ivo, per mail, doorgeven wat hij van elk van ons nodig heeft.

Tot zover  feitelijke  informatie.

Nu volgt van alles wat; zoek eruit wat uw belangstelling heeft.

Gert breekt een lans voor de Fundatie in Zwolle; er is daar vanaf volgende week een expositie over het Duits expressionisme met een hoofdrol voor de oprichter van “”’Die Brucke” (met umlaut maar ik weet niet waar die zit op het toetsenbord ……..), Kirchner, tezamen met “Die Blaue Reiter”, en het leuke ervan is dat tegelijk met deze tentoonstelling er in het Gronings Museum er een is over het Duitse neo-expressionisme. Aanrader, dus !

Ivo promoot Eddy Stevens die momenteel exposeert bij Wildevuur in Hooghalen.

Femke stelt voor iemand toe te laten tot de Soos; het gaat om Jacqueline de Ruiter uit Kerkenveld die velen al kennen van de Hoogeveense Kunstroute (ZJKLN).  Zij heeft onlangs de opdracht gekregen van het gemeentebestuur van de Wolden een beeld te maken van koning Willem-Alexander  voor het gemeentehuis in Zuidwolde. Niemand heeft bezwaar: Andries zal, in zijn rol als voorzitter, haar bellen.

Henk heeft ook een nieuw lid op het oog (daarom kijkt-ie altijd zo moeilijk); het gaat om een jongedame die eerst nog moet afstuderen aan de Kunstacademie te Zwolle. Henk wacht dat eerst even af voordat hij haar benadert; dat zal wel september worden

Meinto vraagt zich af wat we doen met de opmerking over Art Assen die van de bestuurstafel gekomen is; men vroeg zich daar toen af of een jaarlijks terugkerende deelname, al of niet of deels gesubsidieerd door de SDK,  zin zou hebben en of daar animo voor was. Men besluit daar eerst maar eens mee te wachten omdat de extra drukkosten ten behoeve van de pr. van de SDK belangrijker zijn; bovendien, hoeveel zit er dan nog in kas ? Genoeg om een aantal stands in Assen te subsidiëren?

Janneke gaat als beheerder van onze facebookpagina optreden; zij neemt daarvoor contact op met Ivo.  De bedoeling is dat we een facebookpagina krijgen die alleen toegankelijk is voor de leden en door iedereen gelezen kan worden.

Meinto verrast ons met een boekwerk dat zo ongeveer alle mogelijkheden van de Sociale Media bevat; “wie heeft er belangstelling voor, dan stuur ik het door.”  Ivo stelt voor het naar hem toe te zenden, vervolgens koppelt hij het aan onze website zodat ieder die er belang bij heeft het kan downloaden. En zo gebeurt het .

 

Het officiële gedeelte zit erop; we storten ons in de drank en velen nemen de trap naar boven, naar het atelier van Gert, die interessante informatie blijkt te hebben over druktechnieken in kleur.

Langzamerhand taait een ieder af en blijft Gert alleen achter ………..

 

Wim Blom    SDK    Hoogeveen

 

...................................................

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Theun Krikke thuis op woensdag 16 maart 2016.

Aanwezig: Arie Goedhart; Roelof Koobs; Henk van den Breemen; Marjolijn van Ginkel; Bernd van der

Haar; Janneke Wiersma; Wim Blom; Theun Krikke.

Afwezig: Roy Greve die zich keurig heeft afgemeld; Kees van Rijen die helaas ook verstek heeft

moeten laten gaan; Andries Middelbos die nog steeds bemiddelt in het Midden-Oosten maar 21

maart onverrichtterzake zal terugkomen; Gert Veldman die nog met een jetlag thuis zit; Femke-Anne

Kaldenberg die om privéredenen deze avond moest laten schieten; Ben Fontein die er, jammer

genoeg, mee op moet houden; Meinto Post; Trudie van den Bos; Hugo Galama; Ivo Winnubst die,

voor zijn afwezigheid, per mail, excuses heeft aangeboden aan de secretaris en aan Theun Krikke, de

gastheer, welke ruimhartig door de laatste twee genoemden zijn geaccepteerd zodat hij er slechts

met een waarschuwing van af komt.

 

Wat was het toch weer gezellig, daar in dat huis aan de bosrand; de koffie smaakte uitstekend, het

gebak liet te wensen over maar de surprises sloegen alles ! (Daar kom ik later op terug).

We hebben eerst de afspraken nagelopen en hebben het volgende geconcludeerd: voor Odoorn

(Music in the Woods) hebben belangstelling: Arie, Henk, Theun en Roelof, al wil die, i.v.m. de

vakantie, een slag om de arm houden. Deze lieden worden verzocht contact op te nemen met Ivo die

als coördinator zal optreden; als ik iemand vergeten ben, vergeef het me; ik wordt ook een dagje

ouder.

Voor Bad Bentheim is geen belangstelling; ook niet erg, want we zouden met onze “entartete Kunst”

toch niet toegelaten zijn “geworden, geworden…..”

Bergen heeft wel de aandacht van de vergadering en de volgende personen zien een expositie daar

wel zitten: Femke-Anne; Bernd; Wim; Theun; Roelof; Arie; Marjolijn, maar die wil graag een slag om

de arm houden i.v.m. privéomstandigheden; Henk, en die wil zijn naam graag vergezeld doen gaan

met een vraagteken.

Voor de zondagen aan het eind van de maanden juni, juli en augustus in Ruinen onder auspiciën van

Femke-Anne, hebben Ivo, Henk, Wim en Arie belangstelling.

Nogmaals: mochten personen niet genoemd zijn en willen zij wel meedoen aan een van de

gepasseerde activiteiten dan kunnen die contact opnemen met de coördinatoren, dat zijn voor

Odoorn en Bad Bentheim, Ivo en voor Bergen en Ruinen, Femke-Anne.

Al pratende zijn we er achter gekomen dat wij, als Soos, lang niet alles uit de mogelijkheden van de

Sociale Media benutten; er kan, vooral op het gebied van promotie, veel meer gebeuren. De

vaktermen vliegen ons om de oren, zoals, Facebookpagina’s, openbaar en besloten, Instagram,

Pinterest, mood-bords (Nederlandse vertaling: lustenlijsten) en uw verslagbrenger die slechts in het

bezit is van een computer die op stoomkracht loopt, is al gauw het spoor volledig bijster en

afgesproken wordt dat er een nieuwe werkgroep in het leven moet worden geroepen die de

mogelijkheden van de Sociale Media voor de anderen in begrijpelijke taal kan overbrengen. Deze

commissie zou moeten bestaan uit Theun, Janneke en Ivo; zij moeten, met z’n drieën, in staat zijn

deze, voor ons onnozelen, ingewikkelde materie, in eenvoudige taal uit te leggen; kortom: maak,

met z’n drieën, een rapport waarin, voor ons eenvoudige zielen, uitgelegd wordt hoe de Sociale

Media door ons optimaal benut kunnen worden en wat haar mogelijkheden zijn. Om te voorkomen

dat ieder nu wacht op een telefoontje van de ander om afspraken met elkaar te maken, stel ik voor

dat Theun contact opneemt met Janneke (06-43243545) en Ivo (0528-352634) om vervolgens af te spreken hoe aan het werk te gaan.

Tussen haakjes: het nummer van Theun is:0528-242032. (Voorstel aangenomen ……..)

Het mooiste zou zijn wanneer dat rapport voor de volgende bijenkomst klaar zou zijn; in ieder geval is het wel raadzaam dit issue voor het zomerreces af te werken.

Voordat we het zakelijke gedeelte verlaten en ons storten op de laatst gemaakte konterfeitsels van Theun, nog even het volgende: Henk is uitgenodigd deel uit te maken van de herfstexpositie van “Beelden uit Gees”; hier worden we even stil van .

Tenslotte nog dit: Marjolijn kan ons vanwege privéomstandigheden, niet ontvangen op woensdag 18 mei; we zoeken een remplaçant; die is al gauw gevonden in de persoon van Bernd. We zitten dus de 18e mei bij Bernd thuis. Ik weet het, het is even slikken, maar toch, we moeten door de zure appel heen bijten en wie weet, valt alles wel mee …….

De surprises van Theun, waar ik nog op terug zou komen, staan in zijn atelier. Het zijn de laatste schilderijen die hij gemaakt heeft en het figuratieve pad heeft hij bijna geheel achter zich gelaten en is op een totaal andere wijze bezig. Koppen worden gedeformeerd, de nadruk ligt op de compositie, kleurgebruik en alles is geheel anders dan de “”ouwe” Theun. Maar beslist beter, verfrissender en verrassend. Vooral Henk is onder de indruk en steekt dit niet onder stoelen of banken (die staan er trouwens niet).

Zo spoedt een nuttige avond zich onder het genot van een drankje zich ten einde.

Tot zijn opluchting ziet Theun de groep ongeregeld verdwijnen, een ieder zoekt zijn of haar vervoermiddel weer op, stuurt huiswaarts, laat het huis aan de bosrand achter waar een voor een de lichtjes uitgaan.

Wim Blom SDK Hoogeveen

...................................................

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK bij Andries Middelbos thuis op woensdag 17 februari 2016.

Aanwezig: Andries Middelbos (onze leidsman voor vanavond); Arie Goedhart; Roelof Koobs; Femke-Anne Kaldenberg; Ivo Winnubst; Meinto Post; Bernd van der Haar; Marjolijn van Ginkel; Roy Greve; Wim Blom. Tevens enkele gasten die zich aangemeld hebben als aspirant-lid en zich vanavond zo goed mogelijk zullen verkopen:

 

Reginald Koe (verdraaid, waar zit dat streepje voor de e ?); Anneke Copier ( bijgestaan door man Henk); Janneke Wiersma.

Afwezig: Kees van Rijen zit momenteel in Turkije (of hij met IS gaat meedoen is onbekend ….); Henk van den Breemen, die het even niet ziet zitten; Gert Veldman, die nog steeds getolereerd wordt in Australië maar je weet nooit hoelang dat nog duurt; Ben Fontein kon geen oppas vinden voor zijn jonge hond (ik wel: hotdogs zijn heerlijk !); Theun Krikke die nu op Texel zit; de rest, daar heb ik niets van gehoord (maar we gaan het leren; nog maar twee mensen hebben niks van zich laten horen !).

Eerst presenteren de kandidaat-leden zich aan ons. Zeer onderhoudend en soms amusant. Uiteindelijk na presentatie en vragen van onze kant en, niet te vergeten een heerlijk kopje koffie of thee, taaien deze mensen af en kunnen we gaan beslissen, na overigens zeer rijp beraad, wie wel lid van de Soos kan worden, in onze ogen althans, en wie niet; goedkeuring en dus toetreding tot de Soos is, volgens de vergadering, vervolgens verkregen door een van de drie gegadigden, nl. Janneke Wiersma uit Beilen en de secretaris krijgt de opdracht deze blijde boodschap onverwijld naar haar over te brengen en tevens de andere twee te bedanken voor hun komst, maar helaas ……

 

Daarna gaan wij over tot de orde van de dag, die reeds bijna ten einde is, en laat Andries de vergadering weten bereid te zijn het voorzitterschap op zich te nemen. Iedereen haast zich deze bereidheid te accepteren voor hij zich bedenkt en het geheel ontlokt bij Ivo de constatering dat “Andries inderdaad het haasje” was. Ivo gaat verder door wat info te geven over de kunstmarkt in Bad Bentheim; hij vergast ons op enkele historische voorvallen waarbij de nadruk ligt op de hoogteverschillen in dit kunstgebeuren. Afgesproken wordt er tenslotte dat hij als een soort coördinator zal optreden en een ieder die aan deze manifestatie die plaatsvindt op 28 en 29 mei, mee wil doen, wordt verzocht zich te melden bij Ivo.

 

Als Ivo eenmaal bezig is houdt hij niet weer op; hij vertelt, zeer geanimeerd, over “Music in the Woods”, van oorsprong een soort muziekfestival maar dat men graag uitgebreid ziet worden met een kunstmarkt. Het duurt twee dagen, wordt gehouden bij het theehuis Poolshoogte te Odoorn, en trekt flink wat publiek. Het betreft de dagen 18 en 19 juni en iedereen die er wat in ziet kan contact opnemen met Ivo. Wanneer hij naar adem hapt, tijdens zijn referaat, grijpt Femke haar kans:

Zij vertelt haar wetenswaardigheden over de 10-daagse van Bergen; en dat is heel wat. Het betreft hier een kunstgebeuren met internationale faam; precies iets voor ons ! Het vindt plaats op 14 tot en met 23 oktober, data die de aspirant-deelnemers wel aanstaat, en Femke heeft contact met Hotel Blooming (hopelijk schrijf ik het goed) om daar als groep te kunnen exposeren. Wij hebben er wel oren naar en besluiten als SDK acte de presence te geven en bombarderen Femke tot coördinator wat zij accepteert en wat haar tevens doet beloven ons op de hoogt te houden.

Ook Place du Tetre, in Ruinen, komt nu aan de orde; de data zijn: de laatste zondagmiddagen van de maanden juni, juli en augustus. Het is gratis, er zijn geen kramen; iedereen neemt wat mee, een

kleed, behangtafels, schildersezels, het kan van alles zijn, en het vindt plaats op De Brink. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Je mag alleen je eigengemaakte spullen verkopen. Als het regent gaat het niet door. Velen van de aanwezigen zijn enthousiast. Een ieder die mee wil doen moet zich opgeven bij Femke.

De contributie wordt als onderwerp aangesneden; d.w.z. Kees zijn opmerking hierover, speciaal toegespitst op zijn door hem voorgestelde verlaging van € 40,-- per jaar naar € 25,--. Arie ziet handhaving van de € 40,-- wel zitten want “je kunt maar beter een buffer opbouwen” want stel dat het ledental terugloopt dan is het wel zo plezierig iets over te houden. Bovendien, kunnen we, met meer in de kas, onze promotieactiviteiten uitbreiden; een boekje met daarin een pagina voor ieder lid met een beschrijving van zijn of haar werk vergezeld met enkele illustraties, is wellicht te duur maar wat te denken van het voorstel van Femke dat ansichtkaarten behelst. Kaarten die verstuurd kunnen worden bij wat voor gelegenheid dan ook en waar info over de Soos opstaat. Laat het bestuur maar eens komen met de plannen op dit gebied voor het komende jaar. Besloten wordt in ieder geval de contributie maar even zo te laten.

Roy heeft nog een onderwerp maar bewaart dit voor de volgende keer anders wordt het zo laat.

We kletsen nog wat na maar veel tijd voor het relaxte deel van de avond is er niet meer dus al gauw stapt iedereen in zijn of haar bolide, enigszins verrast door de temperaturen die wat aan de lage kant zijn zodat menig autoraam een krabbeurt krijgt. Allen zijn jaloers op Gert maar toch vertrekt een ieder gezwind en blijft Andries met de rotzooi achter ……………..

 

Wim Blom SDK Hoogeveen

...................................................

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK op 20 januari 2016 bij Henk van den Breemen

 

Aanwezig waren: Roelof, Arie, Teun, Kees, Ivo, Roy, Meinto, Bernd en Henk.

Van degenen die van plan waren te komen hebben zich afgemeld: Wim, Andries, Femke-Anne, Marjolein en Ben.

Verder waren aanwezig Anneke en Henk Copier uit Buinen. Anneke dacht na een facebook contact met Ivo automatisch lid te kunnen zijn. Aan haar uitgelegd hoe de aanmeldings procedure is.

VERKIEZING VOORZITTER. Niemand van de aanwezigen stond te trappelen om het voorzitterschap op zich te nemen. Weer doorgeschoven naar volgende vergadering. Kwestie is niet brandend maar moet wel opgelost worden.

AKTIVITEITEN. Kunst 10-daagse Bergen: Femke Anne heeft nog geen contact gehad met haar zwager. Zal dit binnenkort doen.

Kunstmarkt Bad Bentheim: Ivo zal hier verder informatie  over inwinnen.

Music in the woods: Een 2 daags (klassiek) muziek festival in Odoorn op de locatie Poolshoogte. Wordt dit jaar gehouden op 18 en 19 juni. Diverse leden zijn geïnteresseerd. Volgende vergadering aangeven wie definitief mee wil doen? Ivo houdt ons op de hoogte.

Place du Têtre: Kunst werkplek in de openlucht in Ruinen georganiseerd door Femke-Anne.

Henk en Ivo  hebben toegezegd  één van de volgende keren mee te zullen doen. Er zijn vast nog wel een paar collega’s die dit ook leuk vinden.

DIVERSEN.  Teun vestig  de aandacht op het project Karel Appel van Geert Oldenbeuving, (in samenwerking met “de Tamboer” Hoogeveen) De bedoeling is te komen tot een etalage expositie met werken in de stijl van Karel Appel of die met zijn werk te maken hebben. Info bij  Theater De Tamboer.in Hoogeveen.

Ivo probeert samen Jacob Bos (glaskunstenaar) een expositie te organiseren met werk van drie

vluchtelingen. Hij is hier voor op zoek naar expositie ruimte. Liefst in Hoogeveen op een  voor het publiek goed toegankelijke plek. Mensen help Ivo zoeken zodat dit mooie initiatief door kan gaan.

Femke-Anne stelt (telefonisch) voor om een keer bij haar in de galerie/atelier na het vergadergedeelte gezamenlijk te gaan werken aan b.v een stilleven (als ik het goed begrepen heb onder leiding van Teun???) Hierop wordt positief gereageerd.

Bernd vraagt een leuke/nuttige invulling van de avond na het vergadergedeelte. Werk bespreken, Gedachten uitwisselen over kunst. Als voorbeeld noemde hij: Hoe moet je nu abstracte kunst beoordelen? We hebben het hier vaker over gehad, maar mensen kom met suggesties..

NIEUWE LEDEN. Janneke Wiersma, Anneke Copier, en Reginald Koé zullen voor de volgende vergadering  uitgenodigd worden om werk te tonen. De leden zullen daarna beoordelen of werk goed genoeg is om ze toe te laten als lid.

Ivo zal mensen die contact zoeken met de vereniging via hem op Facebook door verwijzen  naar de Secretaris.

AFSLUITING  Het officiële gedeelte was om 21.00 afgesloten. De rest van de avond werd doorgebracht met een praatje een hapje en een drankje. Helaas is de halve haan die voor onze secreteris was ingekocht blijven liggen.

Deze notulen zijn wegens het afwezig zijn ven de secretaris gemaakt door Henk. Mochten er op-of aanmerkingen zijn stuur die naar hem. Aanvullingen, verbeteringen of eventuele excuses worden dan gemaakt.

 

...................................................

Verslag van de bijeenkomst van de SDK op 16 december 2015 bij Arie Goedhart.

 

 

Aanwezig: Roy Greve; Bernd van der Haar; Arie Goedhart ( voor deze avond opperspreekstalmeester); Roelof Koobs; Gert Veldman; Andries Middelbos; Theun Krikke (die om 20.45 arriveerde omdat Wim hem, d.m.v. de ledenlijst, op het verkeerde been zette ….); Wim Blom.

 

Afgemeld hebben zich: Marjolein van Ginkel; Ivo Winnubst; Kees van Rijen (heeft de grootste ellende achter de rug); Femke-Anne Kaldenberg; Henk van den Breemen ( heeft het gastheerschap geruild met Arie); Ben Fontein;

 

Bij het binnenkomen worden we welkom geheten door een blaffende hond die op onmiskenbare wijze te kennen geeft wie hier eigenlijk de lakens uitdeelt.

Arie trapt meteen maar af met de mededeling dat er een nieuwe voorzitter moet komen en geeft de aanwezigen en hen die dit verslag lezen, een maand de tijd om daar eens over na te denken; op de volgende bijeenkomst, in januari, kunnen we hierover een beslissing nemen.

Meinto Post, een oud-lid, heeft zich aangemeld om weer lid te worden; enkelen van ons menen zich hem nog wel te kunnen herinneren en hebben alleen maar iets positiefs te melden terwijl bij anderen zijn website en de producten van zijn hand wel in de smaak vallen (al komt het bij enkelen wat vreemd over dat alles in het Engels gesteld is terwijl “we toch in Nederland wonen en werken”)en dus wordt zijn verzoek tot toelating gehonoreerd en krijgt de secretaris opdracht het een en ander voor elkaar te maken.

“Assen” wordt geëvalueerd; Andries raadt ons aan dit niet weer in november te doen, gezien de lage temperaturen. De opkomst, in vergelijking met de moeite die we ons getroost hebben, was matig te noemen al werd dit positief beïnvloed door een toevallig voorbij komende Sinterklaasoptocht wat het bezoekersaantal opzweepte tot de magische grens van 27 belangstellenden terwijl wij ons voor de rest van de dagen tevreden moesten stellen met 6,7 of 8 geïnteresseerden per dag. Dit noopt ons tot de conclusie om aan dit soort projecten in de toekomst niet meer deel te nemen al weet je nooit “wat Kunst & Cultuur Drenthe nog meer voor ons in petto heeft” en dus wordt besloten om eerst eens af te wachten wat, in het kader hiervan, op ons pad komt en dan pas beslissen of we mee doen of niet. Aan Roy en Bernd wordt even uitgelegd wat we in Assen hebben gedaan.

Arie breekt vervolgens een lans voor het project “Landschap in mijn hoofd” van Kunst & Cultuur Drenthe en beveelt een bezoekje aan, aan “De Fabriek” te Emmen waar de werken van de deelnemers aan deze provinciale wedstrijd tentoongesteld worden onder aanvoering van enige boegbeelden zoals daar zijn in de personen van Gerard van de Weerd en Siemen Dijkstra.

Ook passeert “De Zevensprong” de revue, een expositie in de Bibliotheek van Steenwijk door 7 kunstenaars die ieder 7 werken tentoonstellen. Deze wordt ook door Arie en Roelof (beide deelnemer hieraan) aanbevolen.

Het ligt wel in de bedoeling om mogelijkheden tot exposeren met elkaar te delen en elkaar zelfs aan te bevelen bij organiserende instanties zoals galerieën of andere vormen van kunstinitiatief.

Bernd vraagt zich af wie wij zijn alhoewel hij de meesten van ons en ons werk wel kent; de enige die echt “blanco” voor hem is, is Roy die desgevraagd wat vertelt over zichzelf en zijn werk. Als tegenprestatie verhaalt Bernd over zijn activiteiten binnen de kunst en zo komt het schildergenootschap “De Streek” in beeld waar ook Andries en Theun lid van zijn en waarvan Wim jarenlang de voorzitter is geweest. Galerie Van Strien uit Nieuw-Amsterdam wordt door Bernd bij een ieder aanbevolen, de expositiemogelijkheden en vooral de onmogelijkheden op dit gebied in

Hoogeveen worden door hem tegen het licht gehouden en hij pleit er voor een overzicht te maken van locaties waar geëxposeerd kan worden en oppert zelfs het idee een boekje te maken a la “Kunstroute Hoogeveen”, waar ieder lid van de Soos zich in presenteert samen met enkele afbeeldingen van werken en wat als promotiemiddel kan worden gebruikt ten faveure van galeriehouders of andere organisatoren op kunstgebied. Contributiegeld zou op zo’n manier nuttig besteed kunnen worden.

Er ontspint zich een discussie die gaat over “kunstlocaties” in Hoogeveen of het ontbreken daaraan en dat breidt zich gaandeweg uit op provinciaal niveau waarbij zelfs gesprekken met gemeentes en Provinciale Staten worden voorgesteld. We besluiten ons te beperken tot wat we aankunnen en in dit verband is het jammer dat Ivo en Femke-Anne er niet zijn daar wij met hen concrete zaken zouden kunnen besluiten ten aanzien van respectievelijk de “ Bad Bentheimer Kunstmarkt”, “Music

in the Woods”, “Kunsttiendaagse” in Bergen en de kunstdagen in Ruinen. Maar hopen dat ze er in januari bij zijn.

Er worden nog wat losse opmerkingen gemaakt; we zouden gezamenlijk een museum kunnen

bezoeken en later er van gedachten over wisselen; Gert brengt het gesprek op een door hem bezochte expositie over 200 jaar industriële vormgeving in Gent (Belgie) en via Eindhoven (Dutch Design Week), de lichtstad met de daarbij behorende manifestaties belanden we in Amsterdam waar soortgelijke kunstuitingen te zien en te bewonderen zijn; Andries brengt “Het Kunsthuis” in

Veendam aan de orde en prijst dit aan en we besluiten dit zakelijke gedeelte dat langzamerhand overgaat in het bekende “praatje pot” met een nadenkertje van Theun voor de komende dagen:

“Mag je commercieel denken in de kunst ?”

We kletsen nog wat na onder het genot van een hapje en een drankje, Arie laat nog wat schilderijen zien waar hij mee bezig is en langzamerhand taait de een na de ander af.

De hond, die de hele avond stil is geweest, blaft iedereen uit.

 

Wim Blom SDK Hoogeveen

 

-----------------------------------------------------------

 

Verslag van de bijeenkomst van de SDK op 15 april jl. bij Wim Blom thuis.

 

Aanwezig: Arie Goedhart, Roelof Koobs, Gert Veldman, Ivo Winnubst,

Theun Krikke, Kees van Rijen (penningmeester), Wim Blom (secretaris).

 

Niet veel , maar kwaliteit maakt een hoop goed……. Allereerst dient vermeld te worden dat Wim heeft verzocht aan Arie of hij de rol van gespreksleider op zich zou willen nemen voor deze avond, een functie die eigenlijk, volgens afspraak, toebedeeld is aan de gastheer van deze avond en dat was Wim die daartoe helaas geen mogelijkheid zag, aangezien hij tevens aantekeningen voor het verslag diende te maken; vandaar dat verzoek, dat overigens van harte werd ingewilligd. Een van de eerste dingen die ter tafel komt is de verheugende boodschap dat Marjolijn van Ginkel, uit Schoonebeek, zich via Ivo heeft aangemeld als nieuw lid; Marjolijn was in het verleden al lid geweest en dus was zij en haar werk bij een ieder bekend en dus vormde de aanmelding geen enkel probleem. Wim krijgt de opdracht haar d.m.v. een e-mailtje hartelijk welkom te heten . Nauta komt aan de orde; er zijn wat kinderziekten te melden bij onze expositie maar uiteindelijk loopt alles goed en zijn er zelfs een aantal werken verkocht. Voor de opruimdag is alles geregeld en verdere bijzonderheden zijn over de tentoonstelling niet te vermelden; het enige wat enkele personen onder ons dwars zit, is, dat er nog steeds geen reclame in de Hoofdstraat aanwezig is dat verwijst naar de bloemenshop en expositie in het achterafsteegje.    Assen wordt besproken; men is enthousiast over de locatie en verschillende lieden zijn er al geweest.  K&C zorgt voor extra kosten die gemaakt moeten worden in de vorm van flyers, de opening met drankjes en hapjes, ophangmogelijkheden, verlichting enz.. Tot nu toe hebben zich 8 deelnemers gemeld dus gedurende 1 maand van exposeren houdt dit in dat er slecht 1 weekend per persoon (als er met tweetallen gewerkt wordt) aanwezigheid verlangd wordt en niet meer. Roelof zal kijken of het mogelijk is de maand december er bij te pakken. (Bij het ter perse gaan van deze notulen, is gebleken dat deze maand helaas reeds bezet is). Enige tegenvaller is dat er geen verwarming is dus zullen suppoosten extra warme kleding moeten dragen; een elektrisch kacheltje behoort ook tot de mogelijkheden het wat warmer te krijgen.  Roelof Koobs blijft voor dit project het aanspreekpunt.  Rest ons nog de rondvraag waarin Gerd, terecht, komt met het voorstel foto’s van activiteiten van de Soos (zoals de expositie bij Nauta bijvoorbeeld) op de website te plaatsen wat Ivo de uitspraak ontlokt: “Stuur maar op, dan worden ze geplaatst”

Na dit, korte, zakelijke gedeelte neemt iedereen een sapje of een glas wijn, steken Arie en Wim op het terras een brandoffer aan (ze gaan dus roken …..), en verdwijnt iedereen successievelijk naar het atelier van Wim om te zien wat voor konterfeitsels  er de laatste tijd bij gekomen zijn. Er wordt heel wat af gediscussieerd en voor we het weten spoedt de grote wijzer van de, volgens Ivo iets te luide, Franse klok zich naar de twaalf en de kleine naar de elf zodat het langzamerhand tijd wordt om naar huis te gaan wat inderdaad gebeurt.

 

Tot zover dit korte verslag.

 

 Wim Blom